Resultatuppföljning

Resultatuppföljning sker bland annat med hjälp av en introduktionsenkät, uppflyttningsregler, kursutveckling och programvädering.

Alla nyantagna studenter får fylla i en introduktionsenkät.

Uppföljning av studenternas prestationer görs flera gånger under årskurs 1 och 2 för att följas av  en information om uppflyttningsreglerna till de som ligger i farozonen. Studenter som ligger under spärren erbjuds vägledningssamtal.

Varje kurs följs upp i kursutvecklingsarbete. Varje program följs upp i slutet av sista årskursen. Resultaten av uppföljningarna presenteras för utbildningsråden.

Årligen genomförs enkäten "Vart tar studenterna vägen?"PDF.

Sidan uppdaterad 2020-04-28