Övergripande ledning

När det gäller frågor som berör utbildningens övergripande inriktning, utveckling och genomförande har vd tre utbildningsråd till sin hjälp, två på grundnivå och ett på avancerad nivå.

Ansvar och roller

Utbildningsråden leds av utbildningschefen som har ett delegerat ansvar för utbildningen, och har till uppgift att initiera, samordna, övergripande planera samt kvalitetssäkra utbildningen.

Ansvaret för att utveckla, genomföra och följa upp utbildningen inom respektive huvudområde (teknikområde) ligger hos utbildnings- och forskningsavdelningarna. Dessa leds av en avdelningschef. Inom varje huvudområde finns en ämnesansvarig som ansvarar för att utveckla och kvalitetssäkra ämneskursernas innehåll. För varje kurs finns en kursansvarig och för varje utbildningsprogram finns en programledare.

Sidan uppdaterad 2020-04-28