Ett led i att säkerställa att de utbildningar som Tekniska Högskolan ger har en yrkesmässig relevans, och att verksamheten drivs på ett sätt som motsvarar de behov som finns inom och utom högskolan, är att utnyttja en ledningsgrupp.

Dessa har till uppgift att följa upp och initiera förbättringar av utbildning, forskning och samverkan, särskilt programutbildningen definierad i utbildningsplaner och kursplaner.

Ledningsgruppen vid vår avdelning omfattar ingenjörsprogrammet Industriell organisation och ekonomi, inriktning Logistik och ledning samt masterprogrammet Produktionsutveckling och ledning. Gruppen är sammansatt av näringslivsrepresentanter, lärare och studenter och är formellt ett rådgivande organ till avdelningschefen.