SPARK är Jönköping Universitys forsknings- och utbildningsmiljö med inriktning på kunskapsintensiv produktrealisering. Baserat på industriella behov utvecklar SPARK ny kunskap och kompetens i samarbete med industriella och akademiska partners.

Varje år delar Jönköping University ut priset SPARK Award till ett eller flera projekt inom SPARK för att uppmärksamma forsknings- och utbildningsprojekt som har visat på ett utmärkt samarbete med sina företagspartners. Nomineringarna baseras på den feedback som kommer in från företagen.

Vinnarna presenteras på vårterminen under SPARKs årliga konferens. Året SPARK-konferens blev ett on-line-event den 22 april och traditionen tro utdelades SPARK Award. Mycket glädjande belönandes gjuteriforskning med SPARK Award genom att Judit Svidró tog emot priset for forskningsprojektet "New Generation of Foundry Sands (NGFS)". 

Judit Svidró är hedrad över att ha tilldelats SPARK Award och framhäver det goda samarbetet med företagen i NGFS-projektet.

- Våra forskningsresultat utnyttjades direkt av företagen genom processutveckling och interna innovationer för en mer hållbar produktion och minskad miljöbelastning, säger hon.

Bruzaholms Bruk är ett av partner företagen inom NGFS. Företagets vd Lars Alfredsson betonar att forskningen ger dem viktig kunskap att använda i sin produktion och utveckling.

- Vi tycker det ar jätteroligt att vara med i det här projektet. Det har bland annat gett ass metoder för att optimera formsanden i tillverkningen av gjutgods, säger han. Lars Alfredsson framhåller att Judit Svidró ar mycket kunnig, entusiasmerande och bra på att involvera deltagarna i arbetet. Det här är Bruzaholm Bruks tredje forskningsprojekt med JU och Lars Alfredsson berättar att man har fler på gång.