NY 2-ÅRIG MASTER I MATERIALS AND MANUFACTURING

Strukturen är nu klar för en ny 2-årig master-utbildning som kommer att ges från hösten 2021 . Utbildningen är en internationell påbyggnadsutbildning dvs den ges på engelska och den kräver att man redan har en utbildning som högskoleingenjör.

Efter utbildningen skall studenterna kunna designa och tillverka tekniska komponenter
baserad pa en god förståelse för hur tillverkningsprocesser påverkar materials mikrostruktur och därmed egenskaper. Grunderna ges under första året som innehåller följande
kurser (ett helt studie år motsvarar 60 högskolepoäng (hp)):

2-ÅRIG MASTER ÅR 1Integrated Product Realization

7,5 hp

Materials and Manufacturing Technology

7,5 hp

Polymer and Composite Technology

7,5 hp

Chemical thermodynamics

7,5 hp

Numerical Analysis

7,5 hp

Surface Technology

7,5 hp

Microstructural engineering

7,5 hp

Continuum mechanics

7,5 hp


Andra året får studenterna en unik möjlighet att välja mellan två spår. Det ena spåret är en specialisering i komponentrealisering med hjälp av datoriserade verktyg:

 

2-ÅRIG MASTER ÅR 2 ALTERNATIV: COMPONENT REALIZATION

Table descriptionApplication of CFO and heat transfer

7,5 hp

FE and Optimization Driven Design

7,5 hp

Manufacturing process simulation

7,5 hp

Integrated Product and Production Development

7,5 hp (valbar)

Advanced CAD

7,5 hp (valbar)

Industrial placement course

7,5 hp (val bar)

Examensprojekt

30 hp


Det andra spåret integrerar stora delar av den befintliga 1-åriga gjutmagistern i en specialisering inom gjutteknik som ges on-line:

2-ÅRIG MASTER ÅR 2 ALTERNATIV: FOUNDRY TECHNOLOGYSolidification processing

3 hp

Component casting

6 hp

Liquid metal processing - ferrous alloys

3 hp

Liquid metal processing - aluminium alloys

3 hp

Analysis of casting defects

3 hp

Moulding materials in foundry technology

3 hp

Modelling and simulation of casting

6 hp

Environmental impact assessment of castings

3 hp

Examensprojekt

30 hp


1-ÅRIG GJUTMAGISTER
Den befintliga 1-åriga online-utbildningen (populärt kallat gjutmagistern) består och görs än mer flexibel att följa for yrkesaktiva. De ingående kurserna kommer att kunna läsas som
fristående kurser under förutsättning att man uppfyller behörighetskraven.


Därmed kan man läsa enstaka kurser som fortbildning eller bygga ihop en hel utbildning i det tempot som passar en. Hela utbildningen ser ut på följande sätt (* markerar samläsning med den nya 2-åriga utbildningen):

1-ÅRIG MAGISTER: FOUNDRY TECHNOLOGY (GJUTMAGISTER)Solidification processing*

3 hp

Component casting*

6 hp

Liquid metal processing - ferrous alloys*

3 hp

Liquid metal processing - aluminium alloys*

3 hp

Analysis of Casting Defects*

3 hp

Moulding materials in foundry technology*

3 hp

Modelling and simulation of casting*

6 hp

Environmental impact assessment of castings*

3 hp

Material testing and characterization

6 hp

Failure analysis

6 hp

Cast design and calculation

3 hp

Examensprojekt

15 hp


FORTBILDNING
JTH får en hel del förfrågningar om att följa kurser i gjutmagistern från personer
som inte har behörighet att följa en masterutbildning (dvs högskoleingenjör eller motsvarande). Därför håller vi på att reda ut om det är möjligt att hitta en lösning som ändå gör det möjligt att följa kurserna i gjuterimagistern t ex genom koppling till YH-utbildning.


Ytterligare har JTH nyligen fått beviljat ett projekt kallat WEBLEARN i syftet att etablera korta och effektiva fortbildningskurser i komponenttillverkning i form av webinarier. Utbildningarna riktar sig till intresserade personer både inom metall- och plasttillverkning.
Då webinarierna skall designas utifrån industrins behov uppmanas alla intresserade
att svara på en enkät som finns på: https://ju.se/ weblearn