Adjunkt vid Tekniska Högskolan i Jönköping, Toni Bogdanoff, presenterade sitt licentiatstudie med titeln "The Influence of Microstructure on the Crack Initiation and Propagation in Al-Si Casting Alloys" på ett seminarium den 16 april. Fackgranskande diskutand var professor Johan Moverare från Linköpings Universitet.

En av de största utmaningarna for att gjuta högpresterande lättviktskomponenter i AI-Si-legeringar är variationerna i egenskaper inom komponenterna. Det finns därför ett behov for bättre förståelse av hur defekter och mikrostrukturella faser påverkar de mekaniska egenskaperna.

Toni Bogdanoffs forskning syftar till att undersöka de mekaniska egenskaperna samt sprickinitiering och -tillväxt i en gjuten legering av Al-7Si-Mg genom att utföra utmattningstest i svepelektronmikroskop (SEM). Mängden av koppar i AI-Si-legeringen påverkar de statiska mekaniska egenskaperna genom att öka sträck- och brottgränsen. Däremot påverkar tillsättning av upptill 1,5% koppar inte spricktillväxten märkbart. Vid tillsätt av mer an 3% koppar sker dock det en markant minskning av duktiliteten. Då värmebehandling påverkar mängden av intermetalliska faser och därmed de mekaniska egenskaperna används avståndet mellan koppar- och kiselfaserna for att beskriva spricktillväxten i Al-Si-legeringarna. Detta tillsammans med tredimensionell tomografi visar att legering med 3,2% koppar har ökat mängd sprickor i området framför den avancerande sprickan vilket inte observeras för legeringen utan koppar. Slutligen visade Toni Bogdanoff att "hot isostatic pressing (HIP)" slutar porositeter i alla de undersökta provarna och förbättrar de mekaniska egenskaperna. Toni Bogdanoff kommer att fortsätta studierna fram mot doktorsexamen.