Det är med stor glädje och stolthet som avdelningen för Material och tillverkning i början av året upplevde att två av avdelningens rutinerade lektorer som är forskningsaktiva inom gjuteriteknik utnämndes till docenter.

Docent Ehsan Ghassemali

Onsdagen den 13 januari höll Ehsan Ghassemali sin provföreläsning med titeln "In Quest of
High-Performance Metals" for utnämningen till Docent vid Tekniska Högskolan, Jönköping University.
I sin föreläsning fokuserade Ehsan pa sin forskning inom utveckling av högpresterande metaller.

"Nya material och produktionsprocesser behövs för att möta branschens framtida efterfrågan på högpresterande material, till exempel starka och hållbara material,
som också ar extremt korrosionsbeständiga och värmebeständiga.
Sådana material minskar behovet av underhåll och service, vilket har en betydande positiv effekt på hållbarhet och miljöfrågor", säger Ehsan.

Framsteg inom materialteknik har påverkat mänskligheten genom historien. Utvecklingen av material med förbättrade egenskaper kan driva gränserna för vad vi tror är möjligt. Nya högpresterande material möjliggör innovationer som större, men ändå lättare flygplan
och krocksäkra bilar eller utveckling av nya energilösningar utan utsläpp, såsom effektiv och hållbar produktion och lagring av vätgas.

Under föreläsningen presenterade Ehsan olika exempel och lärdomar från sin forskning. Bland annat lyfte han fram olika metoder för modellering, design, produktion och testning av högpresterande metalliska material. Ehsan berättade också om olika fallstudier som har gjorts i forskningssamarbeten mellan JTH, industripartners samt internationella akademiska medarbetare, och hur dessa aktiviteter har bidragit till
utvecklingen av forskningsområdet.

"Forskningsområdet material och tillverkning är av tvärvetenskaplig karaktär och det finns flera spännande och nya områden att utforska som kan skapa ny kunskap och innovation. Med hjälp av vår samarbetsforskning vid JTH utökar vi våra möjligheter och kompetens for att använda moderna metoder som AI och maskin inlärning for effektiv design och produktion av skräddarsydda högpresterande material, enligt industriella och samhälleliga behov och miljöhänsyn”, säger Ehsan.

Docent Jakob Olofsson

Knappt en vecka efter Ehsan, måndag den 18 januari, höll aven Jakob Olofsson sin docentföreläsning.

Titeln på föreläsningen var " Casting, dinosaur skulls, cookies and trees: When differences unite into extraordinary structures", och Jakob berättade där om hur det i naturen finns gott om exempel på hur lokala variationer i materialegenskaper kan utnyttjas till att skapa väldigt effektiva och tåliga strukturer.

-Dinosaurieskallar och träd är bara två exempel på hur finurligt naturen använder sig av skräddarsydda lokala materialegenskaper, berättar Jakob. Även i gjutgods uppstår de här lokala variationerna i mikrostruktur och materialegenskaper, och om vi kan lära oss att styra dem och utnyttja dem när vi utformar och tillverkar gjutgods kan vi utnyttja det till att skapa både lättare och mer hållbara gjutna produkter, fortsätter Jakob.

Jakobs forskning har ända sen doktorandtiden fokuserat på att kunna använda gjutsimulering for att beräkna den lokala mikrostrukturen och materialegenskaperna och sedan kunna använda dessa i hållfasthetsberäkningar (FEM) och i olika optimeringsmetoder. Forskningen har ofta varit i samarbete med kollegor på avdelningen Material och Tillverkning men även från avdelningen för Produkt- och Produktionsutveckling och från RISE. Arbetet spänner över flera längdskalor, från synkrotron-experiment på nano-skala till fullskaliga simuleringar och mätningar på stora gjutgods.

-Det har varit en spännande resa som inte bara handlat om material och metallurgi, utan även om industriell produktrealisering och numeriska tekniker. Att få jobba med så manga duktiga personer från såväl högskolan, RISE och företagen som varit med i projekten, har varit otroligt givande, säger Jakob. Jag har själv bakgrund som produktutvecklare, och jag trivs med att jobba över olika forskningsdiscipliner i gränslandet mellan forskning och utveckling, där man måste förstå såväl avancerade numeriska tekniker som vad som händer på golvet i gjuteriet, avslutar Jakob.