Väx och utvecklas tillsammans med oss

Att driva och leda teknikintensiva företag kräver tid och engagemang, och ibland är det svårt att hinna med. När du samverkar med oss på Tekniska Högskolan får du kraft och kompetens att utveckla din verksamhet. Vi kan hjälpa dig med både långsiktiga strategier och tillfälliga utmaningar.

Hur kan din verksamhet utvecklas? För att inspirera till samverkan har vi utformat olika konkreta erbjudanden. Läs om våra erbjudanden här.

Linda Bergqvist

Kontaktperson på Tekniska Högskolan

Om du vill veta mer om de 
samarbetsmöjligheter vi erbjuder är du välkommen att kontakta
Linda Bergqvist, Samverkanschef, Tekniska Högskolan.Samverkansrådet

Vill du ha hjälp inom ett visst område och vet vad du söker kan du kontakta våra respektive områdesansvariga.
Samverkansrådet verkar inom: 
Byggnadsteknik och belysningsvetenskap 
Industriell produktutveckling, produktion och design 
Logistik och verksamhetsledning 
Datateknik och informatik 
Material och tillverkning 

Därför samverkar vi med Tekniska Högskolan

Andreas Rangert VP Product Management & Development, Husqvarna

"Det är viktigt att regionen ständigt utvecklas och att kompetensen ökar över tid. För oss är det därför viktigt att vara med och bidra till att Jönköping med omnejd fortsätter öka i attraktionsvärde när det kommer till att studera, arbeta och bo i regionen. Vi ser samverkan med JTH som en viktig del för att uppnå detta och behålla Husqvarna Groups globala konkurrenskraft".

Andreas Rangert
VP Product Management & Development, Husqvarna

Husqvarna Group logotyp
Roger Blezel

"JTH är en självklar samarbetspartner för HK, för en fortsatt bra samverkan mellan akademin och näringslivet, där JTH är en mycket viktig aktör för att säkra företagens utveckling och kompetensförsörjning. JTH är bra på de breda kontakterna med näringslivet, att både synas i och verka för hela regionens näringsliv."

Helena Zar Vallin
VD, Handelskammaren Jönköpings län

Scania AB logotyp
Caisa Björndal Affärsutvecklare LogPoint South Sweden

"I vårt uppdrag, att utveckla ett av Nordens bästa logistiklägen, har vi stor nytta av vår kontakt med högskolan. Både inom forskning och genom olika studentprojekt kan vi tillsammans lyfta relevanta logistikfrågor och höja kunskapsnivån i området."


Caisa Björndal
Affärsutvecklare LogPoint South Sweden


LogPoint South Sweden logotyp
Roger Blezel

"Vi är stolta över att vara en strategisk partner. Det ger oss möjlighet att aktivt profilera vårt företag mot motiverade studenter som siktar på framtida möjligheter inom den globala fordonsindustrin."


Roger Blezell
Platschef
Scania Oskarshamn


Scania AB logotyp

"Det finns en konstant inom bilindustrin och det är förändring. Genom det näringslivsnära samarbetet i SPARK kan vi fortsätta att ligga i framkant genom tillgäng till forskning samt rätt typ av kompetens." 

Ahmad Mansouri
Engineering Director Sweden
Kongsberg Automotive

"Det är viktigt att regionen ständigt utvecklas och att kompetensen ökar över tid. För oss är det därför viktigt att vara med och bidra till att Jönköping med omnejd fortsätter öka i attraktionsvärde när det kommer till att studera, arbeta och bo i regionen. Vi ser samverkan med JTH som en viktig del för att uppnå detta och behålla Husqvarna Groups globala konkurrenskraft".

Andreas Rangert
VP Product Management & Development, Husqvarna

Henrik Clausen Director of Fagerhult Lighting Academy

"Fagerhult önskar att positionera sig som kunskapsledare inom belysningsindustrin och det åstadkommer vi genom ett tätt samarbete med internationella högskolor och universitet. Vårt samarbeta med JTH är långt och starkt både på forsknings- och utbildningssidan."

 

Henrik Clausen
Director of Fagerhult Lighting Academy

Fagerhult logotyp
Caisa Björndal Affärsutvecklare LogPoint South Sweden

 "Genom ett nära samarbete med  Jönköpings tekniska högskola vill vi bygga ett starkt ekosystem för näringslivet. Tillsammans jobbar vi för att skapa fler entreprenöriella studenter, fler tillväxtföretag med hög kompetens och attraktionskraft och att resultaten från forskningen är till gagn för näringslivet. Vi samskapar ett attraktivt, jämlikt och jämställt näringsliv - tillsammans framtidssäkrar vi det regionala näringslivet”.

Linda Pålsson
Affärsutvecklare & ansvarig community, Science Park

LogPoint South Sweden logotyp
Caisa Björndal Affärsutvecklare LogPoint South Sweden

"Högskolan har stor betydelse för länets utveckling bl.a. genom att inom flera profilområden erbjuda utbildning av hög kvalitet och betydelse för näringslivet. Som en av finansiärerna var Regionen med och möjliggjorde det som senare blev SPARK. Att se den utveckling detta lett till med omfattande samverkan mellan näringsliv och akademi inger hopp för framtiden."

Mikael Gustafsson
Sakkunnig Näringsliv, Region Jönköpings län

LogPoint South Sweden logotyp
Caisa Björndal Affärsutvecklare LogPoint South Sweden

"Tekniska högskolan i Jönköping är en av kommunens viktigaste verksamheter. Här utbildas framtidens medarbetare, ledare och entreprenörer. Tekniska högskolan har en naturlig koppling till det lokala näringslivet och samarbetet mellan forskare, studenter och företagen är omfattande och fungerar väl."

Sven Rydell
Näringslivschef, Jönköpings kommun

LogPoint South Sweden logotyp

Samarbetspartners