Samverkansrådet vid Tekniska Högskolan

Linda Bergqvist

Kontaktperson på Tekniska Högskolan

Om du inte har en programspecifik fråga eller vill göra något större övergripande samarbete är du välkommen att kontakta
Linda Bergqvist, samverkansansvarig, 
Tekniska Högskolan.

Vad arbetar samverkansrådet med?

Varje avdelning, förutom avdelningen för Matematik, fysik och kemi, har en
eller flera representanter i Samverkansrådet som leds
av samverkansansvarig.

Rådet arbetar med att synka kontakten med externa organisationer för att säkra att alla får ett bra bemötande och en hög kvalité i projekt med Tekniska Högskolan i Jönköping.

Rådet bemöter även studenterna som söker NFK och Exjobb inom vårt nätverk.

Näringslivsförlagd kurs

Alla våra program har beskrivningar av studenternas kunskap och färdigheter inför Näringslivsförlagd kurs (praktik). 
Läs mer här.

Samverkansrådet

Produkt och produktionsutveckling

#Produktdesign, konstruktion, produktutveckling, automation, produktion, produktionsstyrning, ekonomi, 3D printing, ergonomi, tekniska beräkningar och simulering, formgivning, CAD, CAE, industriell kravbild

Conny Larsson
conny.larsson@ju.se

AnnaKarin Zinnerfors

Ljusdesign

#Planlösning, Ritningar, Samhälle

Kharin Abrahamsson
kharin.abrahamsson@ju.se


AnnaKarin Zinnerfors

Material och tillverkning

#Materialegenskaper, mekanisk provning, mikroskopi, tillverkningsteknik, ytteknik, modellering och simulering, gjutning

Nils-Eric Andersson
nils-eric.andersson@ju.se


AnnaKarin Zinnerfors

Yrkeshögskola

  • Teknik och tillverkning
  • Samhällsbyggnad och byggteknik
  • Logistik
  • Data/IT

#Automation, CNC, EL, VA, 3D, Platschef, .NET

Inom JTH:s Yh-utbildningar finns det många samverkansmöjligheter för dig som anställande företag!

Du kan direkt bidra till att utforma innehållet i en utbildning så att den passar era och branschens behov genom att sitta i en ledningsgrupp.

Du kan synas och bidra till utbildningens genomförande genom att erbjuda utbildningen att komma på studiebesök eller komma och gästföreläsa för de studerande.

Du kan bidra till de studerandes praktiska inlärning, samtidigt som du får möjlighet att träffa och ”känna på” studerande ute i din verksamhet genom att erbjuda en LIA-plats.

Björn Vindemarker
bjorn.vindemarker@ju.se


AnnaKarin Zinnerfors

Det livslånga lärandet, Kompetensutveckling

#Planlösning, Ritningar, Samhälle

Stefan Brolin
stefan.brolin@ju.se


AnnaKarin Zinnerfors