Kharin Abrahamsson

Laboratorietekniker

Avdelningen för Byggnadsteknik och Belysningsvetenskap , Tekniska Högskolan i Jönköping AB