Anita HansboFilosofie doktor


Tjänstledig

Kontakt

Rum
E2322
Extern telefon
070-2508170
Signatur/Kortnamn
HANI
Schema
Ändra din information

Anita Hansbo är rektor vid Högskolan i Jönköping från och med 1 maj 2010.

Biografi

Född 1960, bor med sin familj i Björkudden, Jönköping.

Utbildning

2000 Fil.dr (matematik), Göteborgs universitet

Befattningar och uppdrag

2010- Rektor, Högskolan i Jönköping

2009—2010 Tillförordnad rektor, Högskolan i Jönköping

2007—2010 Högskoledirektör, Högskolan i Jönköping

2006 Styrelseledamot, SUNET

2000 Lektor i matematik, Högskolan Väst

2004—2007 Vicerektor med ansvar för grundutbildning samt chef över de utbildningsadministrativa avdelningarna, Högskolan Väst (tidigare Högskolan i Trollhättan/Uddevalla)

2006 Generalistbedömare i Högskoleverkets granskning av ansökningar om rätt att utfärda masterexamen

2000—2004 Vice ordförande och från 2003 ordförande i Grundutbildnings- och forskningsnämnden samt Anställningsrådet vid Högskolan i Trollhättan/Uddevalla

2000—2002 Avdelningschef, Institutionen för Informatik och matematik, Högskolan i Trollhättan/Uddevalla

2001 Ordförande i rådsförsamlingen för rektorsrekrytering, Högskolan i Trollhättan/Uddevalla

1998—2000 Styrelseledamot, Högskolestyrelsen, Högskolan i Trollhättan/Uddevalla

Anita Hansbo tillträdde som rektor för Högskolan i Jönköping år 2010. I olika roller som lärare, forskare och ledare har Anita Hansbo sedan mitten av 1990-talet engagerat sig i utveckling av verksamheten vid unga lärosäten.

Anita Hansbo har arbetat vid Högskolan i Jönköping sedan 2007, då hon tillträde tjänsten som Högskoledirektör. Uppdraget var då att leda framtagandet av övergripande forsknings- och utbildningsstrategier för högskolan samt att se över kvalitetsarbetet inför Högskoleverkets utvärdering. Under 2009 tjänstgjorde hon som tillförordnad rektor och utsågs sedan i maj 2010 till rektor.

Anita Hansbo har en bakgrund som forskare. År 2000 disputerade hon i matematik vid Göteborgs Universitet, under handledning av professor Vidar Thomée. Åren efter disputationen studerade hon XFEM-metoder (eXtended Finite Element Methods) för ingenjörsberäkningar. Resultaten visade att vissa XFEM-metoder, rätt formulerade, är matematiskt sunda med flera intressanta användningsområden. Resultaten har uppmärksammats internationellt och har utmynnat i vidare forskning samt i konkret industriell nytta i form av förbättrade FEM-program. Dessa används bland annat för industriell datorsimulering av hur en komponent spricker vid belastning.

Anita Hansbo har arbetat som lärare i matematik vid Göteborgs Universitet, Chalmers, Karlstad Universitet samt vid Högskolan Väst. Under tiden som lärare vid Högskolan i Väst erhöll hon också lärosätets pedagogiska pris för sitt bidrag till den pedagogiska utvecklingen av utbildningen.

I mitten av 1990-talet var Högskolan i Väst ett av Sveriges allra yngsta lärosäten, och även om Anita Hansbos främsta uppdrag var att undervisa, så engagerade hon sig starkt i forskningsfrågorna. Forskningsverksamheten var vid den här tiden mycket blygsam och en utveckling inom området var avgörande för den unga högskolans framtid. Anita Hansbos engagemang ledde till ett antal förtroendeuppdrag; bland annat i högskolestyrelsen där strategierna för kommande forskningsprofiler fastställdes. Inom två av de forskningsområden som då beslutades — materialpåverkande produktionsprocesser och arbetsintegrerat lärande — har Högskolan Väst nu fått rätt att examinera doktorer.

Mellan åren 2000-2004 hade Anita Hansbo en ledande roll under uppbyggnaden av Grundutbildnings- och forskningsnämnden vid Högskolan Väst, först som vice ordförande och därefter som ordförande. Nämnden fördelade forskningsanslagen och fungerade även som tjänsteförslagsnämnd. 2004 övergick Anita Hansbo till ledningsuppdrag på heltid, då hon tillträdde tjänsten som vicerektor vid Högskolan Väst. Som sådan ansvarade hon för högskolans utbildning under rektor, samt ledde de utbildningsadministrativa avdelningarna.

Utöver sedvanliga sakkunniguppdrag har Anita Hansbo haft flera nationella uppdrag, bland annat som generalistbedömare vid Högskoleverkets examensrättsprövningar och som styrelseledamot i SUNET — Swedish University Computer Network.

Artikel

Hansbo, A., Hansbo, P. (2004). A finite element method for the simulation of strong and weak discontinuities in solid mechanics Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, 193(33-35), 3523-3540. More information
Hansbo, A., Hansbo, P., Larson, M. (2003). A finite element method on composite grids based on Nitsche's method Mathematical Modelling and Numerical Analysis, 37(3), 495-514. More information
Hansbo, A. (2002). Strong stability and non-smooth data error estimates for discretizations of linear parabolic problems BIT Numerical Mathematics, 42(2), 351-379. More information
Hansbo, A., Hansbo, P. (2002). An unfitted finite element method, based on Nitsche's method, for elliptic interface problems Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, 191(47-48), 5537-5552. More information
Nylen, P., Hansbo, A., Friis, M., Pejryd, L. (2001). Investigation of particle in-flight characteristics during atmospheric plasma spraying of yttria stabilized ZrO2: Part 2. Modeling Journal of thermal spray technology (Print), 10(2), 359-366. More information
Nylén, P., Bolot, R., Hansbo, A., Coddet, C. (1999). Modelling and measurements of particle in-flight characteristics of atmospheric plasma sprayed yttria stabilised zirconia Annals of the New York Academy of Sciences, 891, 236-245. More information
Hansbo, A., Nylén, P. (1999). Models for the simulation of spray deposition and robot motion optimization in thermal spraying of rotating objects Surface & Coatings Technology, 122(2-3), 191-201. More information
Hansbo, A. (1999). Nonsmooth data error estimates for damped single step methods for parabolic equations in Banach space Calcolo (Testo stampato), 36(2), 75-101. More information
Hansbo, A. (1991). Error estimates for the numerical solution of a time-periodic linear parabolic problem BIT Numerical Mathematics, 31(4), 664-685. More information

Konferensbidrag

Hansbo, A., Nylen, P. (2000). Modeling of Spray Deposition and Robot Motion Optimization for a Gas Turbine Application. Montreal, QUE: ASM International, 1st International Thermal Spray Conference. More information


Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information