Sara Hvit Lindstrand

Universitetslektor

Avdelningen för psykologi och pedagogik , Högskolan för lärande och kommunikation

Filosofie doktor


Forskning

Saras forskningsområde berör de yngsta barnens språkliga uttryck och hur dessa uttryck gestaltas och tas tillvara i förskolans miljö. Hennes huvudsakliga intresse riktas mot barnens kroppsliga vändning mot, och experimenterande med, tredimensionella och digitala material. Genom digitaliseringen har helt nya språkliga aspekter erbjudits. Synen på språket behöver därför vidgas med nya infallsvinklar där digitaliseringen ges utrymme.

Bakgrund

Sara är doktorand i pedagogik vid Högskolan för lärande och kommunikation och arbetar i språkprojektet Förskolan som barns språkmiljö. Hon arbetar också med lärarutbildning med inriktning mot förskolan. Sara är utbildad förskollärare och har en magisterexamen i lärande.

Antologibidrag

Hvit Lindstrand, S. (2020). Det synliga språkandet. In: Sara Hvit Lindstrand & Karin Alnervik (Ed.), Kreativa lärprocesser: estetik och undervisning i förskolan (pp. 132 -144). Stockholm: Liber More information
Alnervik, P., Alnervik, K., Hellberg, C., Hvit Lindstrand, S. (2020). Avslutande tankar - om barn i samhället och omsorgsfull undervisning. In: Sara Hvit Lindstrand & Karin Alnervik (Ed.), Kreativa lärprocesser: estetik och undervisning i förskolan (pp. 145 -151). Stockholm: Liber More information
Nilsson, M., Hvit Lindstrand, S., Öhman, C., Alnervik, K. (2016). Förskoledidaktisk forskning i dialog med förskolans praktik: Metoder och utmaningar. In: Elsie Anderberg (Ed.), Skolnära forskningsmetoder (pp. 143 -158). Lund: Studentlitteratur AB More information

Artikel

Hvit Lindstrand, S., Björk-Willén, P. (2016). “When you give them a pencil they often say they’re writing”  ̶  Preschool teachers’ categorisation of written language work with toddlers Australasian Journal of Early Childhood, 41(1), 90-99. More information
Nilsson, S. Björkman, B. Almqvist, A. Almqvist, L. Björk-Willén, P. Donohue, D. , ... Hvit S. (2015). Children’s voices – Differentiating a child perspective from a child’s perspective Developmental Neurorehabilitation, 18(3), 162-168. More information
Hvit Lindstrand, S. (2015). Are we spinning or is it the board? Young children’s interaction with an interactive whiteboard in preschool Nordic Journal of Digital Literacy, 10(3), 124-144. More information
Hvit, S. (2015). Literacy events in toddler groups: Preschool educators' talk about their work with literacy among toddlers Journal of Early Childhood Literacy, 15(3), 311-330. More information
Hvit, S. (2010). Små förskolebarns berättande med stöd av den interaktiva tavlan Specialpedagogisk tidskrift : att undervisa, 24-25. More information

Doktorsavhandling

Hvit Lindstrand, S. (2015). Små barns tecken- och meningsskapande i förskola: Multimodalt görande och teknologi (Doctoral thesis, Jönköping: School of Education and Communication, Jönköping University). More information

Konferensbidrag

Hvit, S. (2013). Events at an interactive white board: Toddlers exploring’s of interactive symbols. New Challenges New Literacies 18th European Conference on Reading Jönköping Sweden, 6-9 August 2013. More information
Hvit, S. (2013). Yngre förskolebarns interaktion med digitala medier och görande av ”text”. Barndomsnätverket, Göteborg, 22 augusti, 2013. More information
Schmidt, C., Hvit, S., Skepö, H., Berglund, J. (2013). Drawing on children's language - and text experiences - a source for reading and writing engagement?. New Challenges New Literacies 18th European Conference on Reading Jönköping Sweden, 6-9 August 2013. More information
Hvit, S. (2010). Toddlers make and use of language in their world of language: Preschool as childrens language environment. New Challenges New Literacies 18th European Conference on Reading Jönköping Sweden, 6-9 August 2013. More information
Hvit, S. (2010). Toddlers at preschool use an interactive board to make narratives. New Challenges New Literacies 18th European Conference on Reading Jönköping Sweden, 6-9 August 2013. More information

Rapport

Hvit, S. (2010). Barns läspraktik i förskola och förskoleklass. CHILD More information

Samlingsverk

(2020). Kreativa lärprocesser: estetik och undervisning i förskolan. Stockholm: Liber More information

Övrigt

Hellberg, C., Hvit, S. (2008). Lyssnande pedagoger och lärande småbarn: En intervjustudie om temaarbete som utmanande projekt. Jönköping: Högskolan för lärande och kommunikation More information
Hvit Lindstrand, S., Klerfelt, A. . Orchestration in preschool - children and technological tools in concert. More information