Hans Albin Larsson

Professor historia

Avdelningen för ämnesdidaktik och globala studier , Högskolan för lärande och kommunikation

Professor


Forskning

Hans Albin Larssons forskningsinriktning spänner över tre huvudsakliga fält: Modern svensk och europeisk historia, historiedidaktik samt modern skolhistoria. Sambandet mellan förändringar i den socioekonomiska strukturen och den politiska utvecklingen är en viktig utgångspunkt för hans vetenskapliga produktion kring den politiska bonde- och landsbygdsrörelsen, presshistoria, politisk kultur samt kvinnohistoria. Signerade artiklar i Nationalencyklopedin kretsar kring modern historia och dagens svenska politiska partier. Europaproblematiken och den långsiktiga europeiska utvecklingen är föremål för flera syntetiserande texter med en historiedidaktisk dimension. Hans historiedidaktiska produktion har ett nutids- och samhällsorienterat perspektiv och behandlar betydelsen av ett aktivt historiemedvetande samt sambandet mellan historieundervisning och träning i kritiskt tänkande. Förändringarna av skolan, lärarutbildningen och skolämnena utgör ett annat forskningsfält där han i tolkningarna av utvecklingen starkt framhåller den växelvisa betydelsen av den ekonomiska, sociala och politiska samhällsutvecklingen.

Biografi

Hans Albin Larsson, född 1951, är professor i historia vid Högskolan för lärande och kommunikation. Han disputerade 1980 vid Historiska institutionen, Lunds universitet och har förutom vid Högskolan i Jönköping varit anställd vid bl.a. Regeringskansliet, Nationalencyklopedin och Skolinspektionen samt deltagit i ett antal statliga utredningar. Hans forskning har finansierats med anslag från bl.a. Forskningsrådsnämnden, Rådet för högre utbildning, Vetenskapsrådet och Riksbankens Jubileumsfond.

Antologibidrag

Larsson, H. (2017). Historieundervisningens framtid: en oviss historia. In: Rebecka Florin Sädbom, Mikael Gustafsson & Hans Albin Larsson (Ed.), Framåt uppåt!: Samhällsdidaktiska utmaningar (pp. 171 -188). Jönköping: Jönköping University More information
Larsson, H. (2017). Samhällsdidaktiska utmaningar!. In: Rebecka Florin Sädbom, Mikael Gustafsson & Hans Albin Larsson (Ed.), Framåt uppåt!: Samhällsdidaktiska utmaningar (pp. 5 -13). Jönköping: Jönköping University More information
Larsson, H. (2015). Skolideologiernas kamp: En tolkning av synsätt och aktörer. In: Hans Albin Larsson (Ed.), Det historiska perspektivet (pp. 154 -174). Jönköping: Samhällsstudier & Didaktik More information
Larsson, H. (2014). När medlet blev mål: Om mål- och resultatstyrningens effekter på skolan. In: Hans Albin Larsson (Ed.), 14 röster kring samhällsstudier och didaktik (pp. 303 -343). Jönköping: Samhällsstudier & Didaktik More information
Larsson, H. (2013). Klassisk bildning för vår tid: Både bredd och djup för att möta framtiden. In: Kurt Almqvist & Lotta Gröning (Ed.), Krävs en elitsatsning på utbildning för att klara världskonkurrens? (pp. 95 -109). Stockholm: Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse för allmännyttiga ändamål More information
Larsson, H. (2013). Skolpolitiken: <em></em>. In: Daniel Tarschys & Marja Lemne (Ed.), Vad staten vill : Mål och ambitioner i svensk politik (pp. 347 -381). Möklinta: Gidlunds More information
Larsson, H. (2012). Samhällsundervisningens föränderliga villkor. In: Anna Johnsson Harrie & Hans Albin Larsson (Ed.), Samhällsdidaktik: sju aspekter på samhällsundervisning i skola och lärarutbildning (pp. 11 -36). Linköping: Linköpings universitet, Forum för ämnesdidaktik More information
Larsson, H. (2012). Skola på ostadig grund: en tolkning av grundskolans föränderliga villkor. In: Christer Isaksson (Ed.), Grundskolan 50 år: från folkskola till folkets skola (pp. 107 -131). Stockholm: Ekerlids förlag More information
Larsson, H. (2012). Historia necesse est. In: Bengt Liljegren, Håkan Danielsson, Hans Albin Larsson, Bengt Nilson (Ed.), Att undervisa i historia: tusen och ett sätt att inspirera sina elever (pp. 187 -206). Lund: Studentlitteratur More information

Artikel

Larsson, H., Thullberg, P. (2012). SKL borde dra lärdom av det kommunala skolhaveriet Dagens Nyheter 2012-04-03. More information

Bok

Larsson, H. (2013). Vår demokratis värdegrund: Aspekter på en högst väsentlig del av lärarutbildningens gemensamma kärna. Eksjö: Ordförrådet More information

Proceedings (redaktörskap)

Larsson, H., Svensson, C. (Eds.). (2007). Forskningsfronten flyttas fram: närings- och handelshistoria. , Bromma: Historielärarnas Förening More information

Samlingsverk

(2017). Framåt uppåt!: Samhällsdidaktiska utmaningar. Jönköping: Jönköping University More information
(2015). Det historiska perspektivet. Jönköping: Samhällsstudier & Didaktik More information
(2014). 14 röster kring samhällsstudier och didaktik. Jönköping: Samhällsstudier & didaktik More information
(2012). Samhällsdidaktik: sju aspekter på samhällsundervisning i skola och lärarutbildning. Linköping: Linköpings universitet, Forum för ämnesdidaktik More information
(2012). Att undervisa i historia: tusen och ett sätt att inspirera sina elever. Lund: Studentlitteratur More information
(2012). Uppror och revolt; Livet i förändring: gymnasieelever skriver historia. More information

Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information