Berit Munck

Universitetslektor omvårdnad

Avdelningen för omvårdnad , Hälsohögskolan

Universitetslektor


Kontakt

Rum
Ga 618
Signatur/Kortnamn
MUBE
Schema
Ändra din information

Forskningsgrupper

Huvudsyftet med avhandlingen är att studera hur medicinteknik påverkar palliativ vård i hemmet, från distriktssköterskans, närståendevårdarens och patientens perspektiv. Alltmer medicinteknik följer med den palliativa patienten ut i hemsjukvården, vilket innebär att sjukvårdspersonal ibland måste hantera medicin teknik som de inte är helt förtrogna vid. Patienter och närstående har också en kontrollerande och övervakande funktion över tekniken vilket är ett stort stöd för personalen. Studera uppfattningar om medicinteknik inom palliativ vård i hemmet är viktigt för att belysa patientsäkerheten, distriktssköterskornas arbetsmiljö, och närståendevårdarens och patientens delaktighet. Det är också viktigt att studera hur medicinteknik påverkar patientens livskvalitet och om det finns några etiska frågeställningar i samband med medicinteknik.

Artikel

Wahlström, S., Björklund, M., Munck, B. (2019). The professional role of skilled birth attendants’ in Nepal – A phenomenographic study Sexual & Reproductive HealthCare, 21, 60-66. More information
Wåhlin, M., Stjernman, H., Munck, B. (2019). Disease-related worries in persons with Crohn disease: An interview study Gastroenterology Nursing, 42(5), 435-442. More information
Munck, B., Sandgren, A. (2017). The impact of medical technology on sense of security in the palliative home care setting British Journal of Community Nursing, 22(3), 130-135. More information
Munck, B., Sandgren, A., Fridlund, B., Mårtensson, J. (2012). Next-of-kin's conceptions of medical technology in palliative homecare Journal of Clinical Nursing, 21(13/14), 1868-1877. More information
Munck, B., Sandgren, A., Fridlund, B., Mårtensson, J. (2012). Patients' understanding of medical technology in palliative home care: a qualitative analysis Journal of Hospice and Palliative Nursing, 14(3), 191-198. More information
Munck, B., Fridlund, B., Mårtensson, J. (2011). District nurses´ conceptions of medical technology in palliative home care Journal of Nursing Management, 19(7), 845-854. More information
Munck, B., Fridlund, B., Mårtensson, J. (2008). Next-of-kin caregivers in palliative home care: from control to loss of control Journal of Advanced Nursing, 64(6), 578-586. More information

Artikel, forskningsöversikt

Munck, B., Björklund, A., Jansson, I., Lundberg, K., Wagman, P. (2018). Adulthood transitions in health and welfare; a literature review. More information

Doktorsavhandling

Munck, B. (2011). Medical technology and its impact on palliative home care as a secure base experienced by patients, next-of-kin and district nurses (Doctoral thesis, Jönköping: School of Health Sciences). More information

Rapport

Munck, B., Mårtensson, J. (2006). Att vara närståendevårdare inom palliativ vård i hemmet: från kontroll till förlust av kontroll. Primärvårdens FoU-enhet, Jönköping: Qulturum More information

Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information