Cecilia Allegrind

Forskningskoordinator
Avdelningen för kommunikation och beteendevetenskaper , Högskolan för lärande och kommunikation

Kontakt

Rum
Hd412a
Telefon
Schema
Ändra din information

Forskningsgrupper

Cecilia Allegrind är forskningskoordinator för forskargruppen CHILD samt ledningsstöd inom kommunikation för Hälsohögskolan.

Arbetsuppgifterna omfattar samordning, kommunikation och nätverksbyggande. 

 

Antologibidrag

Bref, S., Allegrind, C. (2021). I mötet blir vi ett kunskapscentrum. In: Livslångt lärande - för välbefinnande, mångfald och delaktighet (pp. 16). Jönköping: Encell - Nationellt centrum för livslångt lärande More information
Allegrind, C. (2021). Vi stickar tillsammans. In: Livslångt lärande - för välbefinnande, mångfald och delaktighet (pp. 44 -45). Jönköping: Encell - Nationellt centrum för livslångt lärande More information