Lotta WikströmVårdtider efter stor kirurgi blir kortare vilket ökar betydelsen av effektiv behandling av smärta. Numeric Rating Scale (NRS) är en skala som har visats vara användbar i bedömning av smärta. Forskning och erfarenhet visar dock att användningen i klinisk verksamhet inte är en självklarhet.

Syftet med Lottas forskning är att med kvalitativa studier undersöka hur vårdpersonal använder sig av instrument i bedömning av smärta efter stor kirurgi. Dessutom studeras med kvantitativa metoder möjligheten att använda NRS som en beskrivning av patienters genomsnittliga upplevelse av smärta.

Datainsamling genomförs tillsammans med Kerstin Eriksson, doktorand Hälsohögskolan i Jönköping, på fyra av regionens sjukhus: Linköping, Växjö, Kalmar och Jönköping. Kerstin bedriver sin forskning utifrån ett patientperspektiv.

Biografi

Lotta har sedan mitten av 80-talet varit verksam sjuksköterska framför allt inom kirurgi, intensivvård och uppvakningsverksamhet. Arbetet som specialistsjuksköterska med postoperativ smärta de senaste 12 åren har väckt de frågeställningar som nu studeras. Lotta är kliniskt verksam och doktorand med anställning på Länssjukhuset Ryhov.

Artikel

Wikström, L., Nilsson, M., Broström, A., Eriksson, K. (2019). Patients’ self-reported nausea: Validation of the Numerical Rating Scale and of a daily summary of repeated Numerical Rating Scale scores Journal of Clinical Nursing, 28(5-6), 959-968. More information
Eriksson, K., Årestedt, K., Broström, A., Wikström, L. (2019). Nausea intensity as a reflector of early physical recovery after surgery Journal of Advanced Nursing, 75(5), 989-999. More information
Wikström, L., Eriksson, K., Fridlund, B., Nilsson, M., Årestedt, K., Broström, A. (2017). The clinical applicability of a daily summary of patients’ self-reported postoperative pain - a repeated measure analysis Journal of Clinical Nursing, 26(23-24), 4675-4684. More information
Eriksson, K., Wikström, L., Fridlund, B., Årestedt, K., Broström, A. (2017). Association of pain ratings with the prediction of early physical recovery after general and orthopaedic surgery - A quantitative study with repeated measures Journal of Advanced Nursing, 73(11), 2664-2675. More information
Eriksson, K., Wikström, L., Fridlund, B., Årestedt, K., Broström, A. (2016). Patients’ experiences and actions when describing pain after surgery – A critical incident technique analysis International Journal of Nursing Studies, 56, 27-36. More information
Wikström, L., Eriksson, K., Fridlund, B., Årestedt, K., Broström, A. (2016). Healthcare professionals’ descriptions of care experiences and actions when assessing postoperative pain – a critical incident technique analysis Scandinavian Journal of Caring Sciences, 30(4), 802-812. More information
Wikström, L., Eriksson, K., Årestedt, K., Fridlund, B., Broström, A. (2014). Healthcare professionals' perceptions of the use of pain scales in postoperative pain assessments Applied Nursing Research, 27(1), 53-58. More information
Eriksson, K., Wikström, L., Årestedt, K., Fridlund, B., Broström, A. (2014). Numeric rating scale: patients' perceptions of its use in postoperative pain assessments Applied Nursing Research, 27(1), 41-46. More information
Eriksson, K., Wikström, L., Lindblad-Fridh, M., Broström, A. (2013). Using mode and maximum values from the Numeric Rating Scale when evaluating postoperative pain management and recovery Journal of Clinical Nursing, 22(5-6), 638-647. More information

Doktorsavhandling

Wikström, L. (2017). The clinical utility of patients’ self-rated postoperative pain after major surgery – the perspective of healthcare professionals' (Doctoral thesis, Jönköping: Jönköping University, School of Health and Welfare). More information

Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information