Samer El Kari

Universitetsadjunkt

Avdelningen för Byggnadsteknik och Belysningsvetenskap , Tekniska Högskolan i Jönköping AB

Kontakt

Rum
E2115
Telefon
+4636-101233
Signatur/Kortnamn
KARSAM
Schema
Ändra din information