Therese Karlsson

Universitetsadjunkt

Avdelningen för omvårdnad , Hälsohögskolan

Filosofie Magister i omvårdnad


Kontakt

Rum
Ga630
Telefon
+46 36-10 1230
Signatur/Kortnamn
KARTHE
Schema
Ändra din information