Malin Lindroth

Universitetslektor

Avdelningen för omvårdnad , Hälsohögskolan

Kontakt

Telefon
+46 36-10 1340
SMS-nummer
+46 73-910 15 67
Signatur/Kortnamn
LINMAL
Schema
Ändra din information

Forskningsgrupper

Malin Lindroth är legitimerad sjuksköterska med vidareutbildning till skolsjuksköterska, och  filosofie doktor i Hälsa och samhälle 2013. Hennes avhandling Utsatthet och sexuell hälsa fokuserar på sexuell hälsa bland unga på statliga ungdomshem. Sedan augusti 2014 är hon anställd som universitetslektor på Avdelningen för omvårdnad, Hälsohögskolan i Jönköping. Huvudsakliga undervisningsområden är sexuell hälsa och hälsa med ett folkhälsovetenskapligt perspektiv.

Lindroths forskning rör sexuell hälsa och rättigheter. Baserat på avhandlingsarbetet har hon för Statens Institutionsstyrelse tagit fram ett  metodmaterial  för sex- och samlevnadsundervisning riktat till unga på statliga ungdomshem. På uppdrag av Folkhälsomyndigheten genomfördes under 2015-2016 en  intervjustudie  med transpersoner om sexuell hälsa. Under 2016-2017 genomför Lindroth bland annat en enkätstudie om sexuell hälsa bland unga och unga vuxna i statlig vård samt en kartläggning av utbildning inom området sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) inom människo- och rättsvårdande högre utbildning i Sverige. Lindroth är bihandledare för doktorand Sofia Hammarströms studie "Towards evidence-informed practise at Swedish youth clinics: systematic identification of sexually risk-taking and exposed youth" samt handledare i projektet "Snacka Sex" som syftar till stärkt sexuell hälsa för personer som befinner sig i bostadslöshet.

Lindroth är aktiv som föreläsare i det omgivande samhället och anlitas av olika myndigheter och verksamheter som sakkunnig när det gäller utsatta unga och sexuell hälsa. Hon är även knuten till det nationella och internationella nätverket Centrum för Sexologi och Sexualitetsstudier (CSS) vid Malmö högskola, medlem i Svensk Förening för Sexologi (SFS) och invald medlem i International Academy for Sex Research (IASR).

Antologibidrag

Lindroth, M. (2015). Sexuella rättigheter - Unga med normbrytande sexuella erfarenheter. : Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor More information

Artikel

Wikström, E. Eriksson, E. Lindroth, M. (2018). Sexual and reproductive health and rights (SRHR) education with homeless people in Sweden. : Taylor & Francis More information
Lindroth, M. Zeluf, G. Mannheimer, L. Deogan, C. (2017). Sexual health among transgender people in Sweden. : Taylor & Francis More information
Lindroth, M. (2017). Transgender People and Sexual Health – Findings From a Swedish Interview Study. : Elsevier More information
Lindroth, M. (2017). Sexual Health Among Young People Forcibly Placed at Group Homes in Sweden (6:21). : Elsevier More information
Lindroth, M. (2016). "Competent persons who can treat you with competence, as simple as that" - An interview study with transgender people on their experiences of meeting health care professionals. : Wiley-Blackwell More information
Lindroth, M. (2015). Socialt utsatta unga och sexuell hälsa. More information
Lindroth, M. (2015). Transpersoner och sexuell hälsa. More information
Lindroth, M. (2014). Sex education and young people in group homes. More information
Lindroth, M. Löfgren-Mårtenson, L. (2013). Sexual chance taking. More information
Lindroth, M. Tikkanen, R. Löfgren-Mårtenson, C. (2013). Unequal sexual health. More information
Lindroth, M. Löfgren-Mårtenson, C. Månsson, S. (2012). Marginaliserad sexualitet?. More information

Avhandling

Lindroth, M. (2013). Utsatthet och sexuell hälsa. Malmö University Health and Society Dissertations. Malmö: Holmbergs More information

Konferensbidrag

Lindroth, M. (2014). Balancing risk taking, exposure, rights and resilience. More information
Lindroth, M. (2013). Youths residing at detention centers and sex education. More information
Lindroth, M. Löfgren-Mårtenson, L. (2012). When opportunity outdoes risk. More information
Lindroth, M. Löfgren-Mårtenson, L. (2011). Marginalized sexuality?. More information

Rapport

Schindele, A. Wallin, M. Areskoug Josefsson, K. Lindroth, M. (2017). Kartläggning av utbildning i hivprevention och SRHR. Östersund: Folkhälsomyndigheten More information
Lindroth, M. Deogan, C. Mannheimer, L. (2016). Rätten till hälsa. Solna: Folkhälsomyndigheten More information
Lindroth, M. (2015). Sex- och samlevnadsundervisning med unga inom SiS. Stockholm: Statens institutionsstyrelse, SiS More information
Löfgren-Mårtenson, L. Lindroth, M. Månsson, S. (2013). ”Det är värt risken”. Institutionsvård i fokus. Stockholm: Statens institutionsstyrelse SiS More information


Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information