Malin Lindroth

Universitetslektor

Avdelningen för omvårdnad , Hälsohögskolan

Malin Lindroth är filosofie doktor i Hälsa och samhälle, och legitimerad sjuksköterska med vidareutbildning till skolsköterska. Hennes avhandling fokuserade sexuell hälsa bland unga på statliga ungdomshem. Huvudsakliga undervisningsområden är sexuell hälsa, hälsa med ett folkhälsovetenskapligt perspektiv och vetenskapliga metoder.

Lindroths forskning berör huvudsakligen sexuell hälsa och rättigheter för unga i statlig tvångsvård, men även transpersoner och sexuell hälsa, sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) inom människo- och rättsvårdande högre utbildning i Sverige och sexuell hälsa för personer i hemlöshet. Hon är bihandledare för doktorand Sofia Hammarström som implementerar det evidensbaserade samtalsstödet SEXIT (SEXual health Identification Tool) på ungdomsmottagningar.

 

 

Antologibidrag

Lindroth, M. (2018). Rätten till sexuell hälsa: Utmaningar och begränsningar i tvångsvård av unga. In: S. Enell, S. Gruber & M. A. Vogel (Ed.), Kontrollerade unga: tvångspraktiker på institution (pp. 79 -102). Lund: Studentlitteratur AB More information
Lindroth, M. (2015). Sexuella rättigheter - Unga med normbrytande sexuella erfarenheter. In: Fokus 15: Unga sexuella och reproduktiva rättigheter: En tematisk kartläggning (pp. 155 -164). More information

Artikel

Hammarström, S., Nilsen, P., Lindroth, M., Stenqvist, K., Bernhardsson, S. (2019). Identifying young people exposed to or at risk of sexual ill health: pilot implementation of an evidence-informed toolkit (SEXIT) at Swedish youth clinics European journal of contraception & reproductive health care. More information
Areskoug Josefsson, K., Schindele, A., Deogan, C., Lindroth, M. (2019). Education for sexual and reproductive health and rights (SRHR) –: a mapping of SRHR-related content in higher education in health care, police, law and social work  in Sweden Sex Education: Sexuality, Society and Learning. More information
Wikström, E., Eriksson, E., Lindroth, M. (2018). Sexual and reproductive health and rights (SRHR) education with homeless people in Sweden Sex Education: Sexuality, Society and Learning, 18(6), 611-625. More information
Lindroth, M., Zeluf, G., Mannheimer, L., Deogan, C. (2017). Sexual health among transgender people in Sweden International Journal of Transgenderism, 18(3), 318-327. More information
Lindroth, M. (2017). Transgender People and Sexual Health – Findings From a Swedish Interview Study Journal of Sexual Medicine, 14(5), e270. More information
Lindroth, M. (2017). Sexual Health Among Young People Forcibly Placed at Group Homes in Sweden (6:21) Journal of Sexual Medicine, 14(5), e269-e270. More information
Lindroth, M. (2016). "Competent persons who can treat you with competence, as simple as that" - An interview study with transgender people on their experiences of meeting health care professionals Journal of Clinical Nursing, 25(23-24), 3511-3521. More information
Lindroth, M. (2015). Socialt utsatta unga och sexuell hälsa Jordemodern, 14-15. More information
Lindroth, M. (2015). Transpersoner och sexuell hälsa Jordemodern, 23-24. More information
Lindroth, M. (2014). Sex education and young people in group homes: balancing risks, rights and resilience in sexual health promotion Sex Education: Sexuality, Society and Learning, 14(4), 400-413. More information
Lindroth, M., Löfgren-Mårtenson, L. (2013). Sexual chance taking: A qualitative study on sexuality among detained youths European journal of contraception & reproductive health care, 18(5), 335-342. More information
Lindroth, M., Tikkanen, R., Löfgren-Mårtenson, C. (2013). Unequal sexual health: Differences between detained youth and their same-aged peers Scandinavian Journal of Public Health, 41(7), 720-726. More information
Lindroth, M., Löfgren-Mårtenson, C., Månsson, S. (2012). Marginaliserad sexualitet?: Tvångsomhändertagna ungdomars attityder, erfarenheter och handlingar Socionomens forskningssupplement, 44-52. More information

Artikel, forskningsöversikt

Hammarström, S., Stenqvist, K., Lindroth, M. (2018). Sexual health interventions for young people in state care: a systematic review. More information

Doktorsavhandling

Lindroth, M. (2013). Utsatthet och sexuell hälsa: En studie om unga på statliga ungdomshem (Doctoral thesis, Malmö: Holmbergs). More information

Konferensbidrag

Lindroth, M. (2014). Balancing risk taking, exposure, rights and resilience. International Academy of Sex Research- IASR- Annual meeting 2014, June 25-28, Dubrovnik, Croatia. More information
Lindroth, M. (2013). Youths residing at detention centers and sex education: member checking of a sex education curriculum. 2013 annual meeting, International Academy of Sex Research (IASR). Chicago, USA, Aug 7-10, 2013. More information
Lindroth, M., Löfgren-Mårtenson, L. (2012). When opportunity outdoes risk: sexual risk-taking among adolescents at youth detention centers. 38th Annual meeting of the International Academy of Sex Research (IASR), Lisbon, July 2012. More information
Lindroth, M., Löfgren-Mårtenson, L. (2011). Marginalized sexuality?: Attitudes and experiences among adolescents in compulsory care. International Academy of Sex Research- IASR- Annual meeting, August 10-14, 2011, Los Angeles, USA. More information

Rapport

Lindroth, M., Schindele, A., Fridlund, V. (2018). Sexualitet och hälsa bland unga och unga vuxna inom statlig institutionsvård: En studie om kunskap, attityder och beteende bland unga och unga vuxna 16–29 år. Östersund: Folkhälsomyndigheten More information
Schindele, A., Wallin, M., Areskoug Josefsson, K., Lindroth, M. (2017). Kartläggning av utbildning i hivprevention och SRHR: En kartläggande studie om hivprevention samt sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) inom människo- och rättsvårdande högre utbildning i Sverige. Östersund: Folkhälsomyndigheten More information
Lindroth, M., Deogan, C., Mannheimer, L. (2016). Rätten till hälsa: Hur normer och strukturer inverkar på transpersoners upplevelser av sexuell hälsa. Solna: Folkhälsomyndigheten More information
Lindroth, M. (2015). Sex- och samlevnadsundervisning med unga inom SiS: Ett forskningsbaserat metodmaterial. Stockholm: Statens institutionsstyrelse, SiS More information
Löfgren-Mårtenson, L., Lindroth, M., Månsson, S. (2013). ”Det är värt risken”: Unga inom Sis och sexuell hälsa. Stockholm: Statens institutionsstyrelse SiS More information

Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information