Malin Lindroth

Universitetslektor

Avdelningen för omvårdnad , Hälsohögskolan

Malin Lindroth är legitimerad sjuksköterska med vidareutbildning till skolsjuksköterska, och  filosofie doktor i Hälsa och samhälle 2013. Hennes avhandling Utsatthet och sexuell hälsa fokuserar på sexuell hälsa bland unga på statliga ungdomshem. Sedan augusti 2014 är hon anställd som universitetslektor på Avdelningen för omvårdnad, Hälsohögskolan i Jönköping. Huvudsakliga undervisningsområden är sexuell hälsa och hälsa med ett folkhälsovetenskapligt perspektiv.

Lindroths forskning rör sexuell hälsa och rättigheter. Baserat på avhandlingsarbetet har hon för Statens Institutionsstyrelse tagit fram ett  metodmaterial  för sex- och samlevnadsundervisning riktat till unga på statliga ungdomshem. På uppdrag av Folkhälsomyndigheten genomfördes under 2015-2016 en  intervjustudie  med transpersoner om sexuell hälsa. Under 2016-2017 genomför Lindroth bland annat en enkätstudie om sexuell hälsa bland unga och unga vuxna i statlig vård samt en kartläggning av utbildning inom området sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) inom människo- och rättsvårdande högre utbildning i Sverige. Lindroth är bihandledare för doktorand Sofia Hammarströms studie "Towards evidence-informed practise at Swedish youth clinics: systematic identification of sexually risk-taking and exposed youth" samt handledare i projektet "Snacka Sex" som syftar till stärkt sexuell hälsa för personer som befinner sig i bostadslöshet.

Lindroth är aktiv som föreläsare i det omgivande samhället och anlitas av olika myndigheter och verksamheter som sakkunnig när det gäller utsatta unga och sexuell hälsa. Hon är även knuten till det nationella och internationella nätverket Centrum för Sexologi och Sexualitetsstudier (CSS) vid Malmö högskola, medlem i Svensk Förening för Sexologi (SFS) och invald medlem i International Academy for Sex Research (IASR).

Antologibidrag

Lindroth, M. (2018). Rätten till sexuell hälsa: Utmaningar och begränsningar i tvångsvård av unga. In: S. Enell, S. Gruber & M. A. Vogel (Ed.), Kontrollerade unga: tvångspraktiker på institution (pp. 79 -102). Lund: Studentlitteratur AB More information
Lindroth, M. (2015). Sexuella rättigheter - Unga med normbrytande sexuella erfarenheter. In: Fokus 15: Unga sexuella och reproduktiva rättigheter: En tematisk kartläggning (pp. 155 -164). More information

Artikel

Wikström, E., Eriksson, E., Lindroth, M. (2018). Sexual and reproductive health and rights (SRHR) education with homeless people in Sweden Sex Education: Sexuality, Society and Learning, 18(6), 611-625. More information
Lindroth, M., Zeluf, G., Mannheimer, L., Deogan, C. (2017). Sexual health among transgender people in Sweden International Journal of Transgenderism, 18(3), 318-327. More information
Lindroth, M. (2017). Transgender People and Sexual Health – Findings From a Swedish Interview Study Journal of Sexual Medicine, 14(5), e270. More information
Lindroth, M. (2017). Sexual Health Among Young People Forcibly Placed at Group Homes in Sweden (6:21) Journal of Sexual Medicine, 14(5), e269-e270. More information
Lindroth, M. (2016). "Competent persons who can treat you with competence, as simple as that" - An interview study with transgender people on their experiences of meeting health care professionals Journal of Clinical Nursing, 25(23-24), 3511-3521. More information
Lindroth, M. (2015). Socialt utsatta unga och sexuell hälsa Jordemodern, 14-15. More information
Lindroth, M. (2015). Transpersoner och sexuell hälsa Jordemodern, 23-24. More information
Lindroth, M. (2014). Sex education and young people in group homes: balancing risks, rights and resilience in sexual health promotion Sex Education: Sexuality, Society and Learning, 14(4), 400-413. More information
Lindroth, M., Löfgren-Mårtenson, L. (2013). Sexual chance taking: A qualitative study on sexuality among detained youths European journal of contraception & reproductive health care, 18(5), 335-342. More information
Lindroth, M., Tikkanen, R., Löfgren-Mårtenson, C. (2013). Unequal sexual health: Differences between detained youth and their same-aged peers Scandinavian Journal of Public Health, 41(7), 720-726. More information
Lindroth, M., Löfgren-Mårtenson, C., Månsson, S. (2012). Marginaliserad sexualitet?: Tvångsomhändertagna ungdomars attityder, erfarenheter och handlingar Socionomens forskningssupplement, 44-52. More information

Artikel, forskningsöversikt

Hammarström, S., Stenqvist, K., Lindroth, M. (2018). Sexual health interventions for young people in state care: a systematic review. More information

Doktorsavhandling

Lindroth, M. (2013). Utsatthet och sexuell hälsa: En studie om unga på statliga ungdomshem (Doctoral thesis, Malmö: Holmbergs). More information

Konferensbidrag

Lindroth, M. (2014). Balancing risk taking, exposure, rights and resilience. International Academy of Sex Research- IASR- Annual meeting 2014, June 25-28, Dubrovnik, Croatia. More information
Lindroth, M. (2013). Youths residing at detention centers and sex education: member checking of a sex education curriculum. 2013 annual meeting, International Academy of Sex Research (IASR). Chicago, USA, Aug 7-10, 2013. More information
Lindroth, M., Löfgren-Mårtenson, L. (2012). When opportunity outdoes risk: sexual risk-taking among adolescents at youth detention centers. 38th Annual meeting of the International Academy of Sex Research (IASR), Lisbon, July 2012. More information
Lindroth, M., Löfgren-Mårtenson, L. (2011). Marginalized sexuality?: Attitudes and experiences among adolescents in compulsory care. International Academy of Sex Research- IASR- Annual meeting, August 10-14, 2011, Los Angeles, USA. More information

Rapport

Lindroth, M., Schindele, A., Fridlund, V. (2018). Sexualitet och hälsa bland unga och unga vuxna inom statlig institutionsvård: En studie om kunskap, attityder och beteende bland unga och unga vuxna 16–29 år. Östersund: Folkhälsomyndigheten More information
Schindele, A., Wallin, M., Areskoug Josefsson, K., Lindroth, M. (2017). Kartläggning av utbildning i hivprevention och SRHR: En kartläggande studie om hivprevention samt sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) inom människo- och rättsvårdande högre utbildning i Sverige. Östersund: Folkhälsomyndigheten More information
Lindroth, M., Deogan, C., Mannheimer, L. (2016). Rätten till hälsa: Hur normer och strukturer inverkar på transpersoners upplevelser av sexuell hälsa. Solna: Folkhälsomyndigheten More information
Lindroth, M. (2015). Sex- och samlevnadsundervisning med unga inom SiS: Ett forskningsbaserat metodmaterial. Stockholm: Statens institutionsstyrelse, SiS More information
Löfgren-Mårtenson, L., Lindroth, M., Månsson, S. (2013). ”Det är värt risken”: Unga inom Sis och sexuell hälsa. Stockholm: Statens institutionsstyrelse SiS More information


Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information