Alexander Lowejko

Doktorand

Forskarskolan Hälsa och Välfärd , Hälsohögskolan

Alexander Lowejko är doktorand vid hälsohögskolan i Jönköping sedan vårterminen 2015 och arbetar samtidigt som integrationsstrateg i Nässjö kommun. Alexander forskar vid forskarskolan Hälsa och välfärd i ämnet välfärd och socialvetenskap och är kopplad till Jönköping Academy och improvement science.


Alexanders forskning har som målsättning att förbättra det kommunala flyktingmottagandet. I avhandlingsarbetet kommer Alexander att kartlägga hur kommunala tjänstemän uppfattar sitt arbete med mottagande av nyanlända invandrare. Utgångspunkten i forskningen är att det finns en otydlighet mellan statens styrning av flyktingmottagandet och kommunens uppfattning om sitt uppdrag. Detta glapp mellan statens och kommunernas uppfattningar ska kartläggas för att sedan utgöra grunden för en vidare studie kring hur kommunernas arbete med flyktingmottagande kan förbättras samtidig som dessa förbättringar testas och genomförs i Nässjö kommun. Arbetet kommer att använda sig av centrala begrepp som governance för att se hur flyktingmottagandet styrs på kommunal nivå och huruvida det är möjligt att omforma arbetet genom att samproducera kommunens tjänster tillsammans med de som använder dem. Målet är att visa hur ett förändrat arbetssätt kan leda till större delaktighet i etableringsprocessen och om det leder till en kortare väg för de nyanlända att uppleva att man är en del av det samhället man lever i.


Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information