Monica Nilsson

Docent pedagogik

Avdelningen för psykologi och pedagogik , Högskolan för lärande och kommunikation

Kontakt

Rum
Hb223
Telefon
+46 36-10 1953
Signatur/Kortnamn
NILMON
Schema
Ändra din information

Forskning

Monica Nilssons forskning handlar framförallt om lärande, förändring och utveckling utifrån sociokulturellt och verksamhetsteoretiskt perspektiv. Fokus har varit på förändring av förskolans verksamhet samt på lärande och lek i olika institutionella sammanhang. Hon är vetenskaplig ledare för forskningsprojektet Lekvärldar och utforskande lärande som handlar om mötet mellan två förskolepedagogiska ansatser: Lekvärldar samt utforskande lärande och lyssnandets pedagogik. Lekvärldar är en gemensam barn-vuxen aktivitet byggd på fantasi och kultur. Utforskande lärande tar sin inspiration från Reggio Emilias förskolor. I denna forskning samarbetar hon med lektor Beth Ferholt från Brooklyn College, New York. Tillsammans har de erhållit medel från Riksbankens Jubileumsfond för att starta upp det internationella forskningsnätverket SIRI (Seminar for the International Research of Imagination). Monica Nilsson är ansvarig för plattformen Förskolepedagogisk forskning. Sedan 2013 är hon suppleant i Forskningsnämnden vid Högskolan för lärande och kommunikation (HLK) i Jönköping.

Biografi

Monica Nilsson är docent i förskoledidaktik vid Högskolan för lärande och kommunikation. Hon disputerade 2003 vid Pedagogiska fakulteten, Helsingfors universitet och har de närmaste åren efter disputationen varit universitetslektor vid Blekinge tekniska högskola samt Stockholms universitet där hon år 2012 blev utnämnd till docent i förskoledidaktik. Hon har sedan 1996 varit kopplad till och samarbetat med Laboratory of Comparative Human Cognition vid University of California San Diego, USA.

Antologibidrag

Ferholt, B., Nilsson, M., Lecusay, R. (2019). Preschool teachers being people alongside young children: The development of adults' relational competences in playworlds. In: Sophie Alcock & Nicola Stobbs (Ed.), Rethinking play as pedagogy (pp. 17 -32). New York: Routledge More information
Ferholt, B., Lecusay, R., Nilsson, M. (2018). Adult and Child Learning in Playworlds. In: J. Roopnarie and P. Smith (Ed.), The Cambridge Handbook of Play: Developmental and Disciplinary PerspectivesMore information
Nilsson, M., Ferholt, B. (2017). Playworld and the Pedagogy of Listening. In: Tina Bruce, Pentti Hakkarainen, Milda Milda Bredikyte (Ed.), Routledge International Handbook of Play in Early Childhood (pp. 261 -273). More information
Nilsson, M., Ferholt, B. (2017). Aesthetics of play and joint playworlds. In: T. Bruce, P. Hakkarainen, M. Bredikyte (Ed.), The Routledge International Handbook of Early Childhood Play (pp. 58 -69). London: Routledge More information
Ferholt, B., Nilsson, M., Jansson, A., Alnervik, K. (2016). Current playworld research in Sweden: Rethinking the role of young children and their teachers in the design and execution of early childhood research. In: Will Parnell & Jeanne Marie Iorio (Ed.), Disrupting early childhood education research: Imagining new possibilities (pp. 117 -138). New York: Routledge More information
Nilsson, M., Hvit Lindstrand, S., Öhman, C., Alnervik, K. (2016). Förskoledidaktisk forskning i dialog med förskolans praktik: Metoder och utmaningar. In: Elsie Anderberg (Ed.), Skolnära forskningsmetoder (pp. 143 -158). Lund: Studentlitteratur AB More information
Ferholt, B., Nilsson, M. (2015). Play: Aesthetics and ambiguity of play in early childhood education. In: Michael Peters (Ed.), Encyclopedia of educational philosophy and theory (pp. 1 -15). Singapore: Springer More information
Ferholt, B., Nilsson, M., Jansson, A., Alnervik, K. (2015). Creativity in education: Play and exploratory learning. In: Thomas Hansson (Ed.), Contemporary approaches to activity theory: Interdisciplinary perspectives on human behavior (pp. 264 -284). Hershey: IGI Global More information
Nilsson, M., Alnervik, K. (2015). Verksamhetsteori som redskap i förskolans systematiska kvalitetsarbete. In: Gunnar Åsén (Ed.), Utvärdering och pedagogisk bedömning i förskolan (pp. 126 -141). Stockholm: Liber More information
Nocon, H., Nilsson, M. (2014). Gentle partnerships: learning from the fifth dimension. In: Gordon Wells, Anne Edwards (Ed.), Pedagogy in Higher Education: A Cultural Historical Approach (pp. 228 -243). Cambridge: Cambridge University Press More information
Sarja, A., Poikonen, P., Nilsson, M. (2012). Interprofessional Collaboration in Supporting Transition to School. In: Päivi Tynjälä, Marja-Leena Stenström, Marjatt Saanivaara (Ed.), Transitions and Transformations in Learning and Education (pp. 87 -101). Dordrecht: Springer More information
Nilsson, M. Marjanovic-Shane, A. Ferholt, B. Miyazaki, K. Rainio, A. Hakkarainen, P. , ... Beljanski-Ristic L. (2011). Playworlds: An Art of Development. In: Carrie Lobman and Barbara E. O'Neill (Ed.), Play and performance (pp. 3 -32). Lanham: University Press of America More information
Nilsson, M., Andersson, C., Stranne, S. (2011). "Fattar ni hur det känns?". In: Mikael Alexandersson och Thomas Hansson (Ed.), Unga nätmiljöer: Nya villkor för samarbete och lärande (pp. 109 -126). Lund: Studentlitteratur More information
Nilsson, M. (2008). Digital storytelling as a tool in education. In: Thomas Hansson (Ed.), Handbook of Digital Information Technologies: Innovations, Methods and Ethical Issues (pp. 131 -145). Hershey, PA: Information Science Reference More information
Nilsson, M., Sutter, B. (2005). 5D: A bridge to new inter-institutional learning practices - A school-university coalition. In: M. Nilsson & H. Nocon (Ed.), Teaching and Technology in Local and Global Communities: A bridge to new inter-institutional learning practices - A school-university coalition (pp. 63 -85). Oxford: Peter Lang Publishing Group More information
Nilsson, M., Nocon, H. (2005). Teaching in the school of tomorrow. In: H. Nocon & M. Nilsson (Ed.), Teaching and Technology in Local and Global Communities (pp. 167 -184). Oxford: Peter Lang Publishing Group More information
Nilsson, M. (2005). Introduction. In: H. Nocon & M. Nilsson (Ed.), Teaching and Technology in Local and Global Communities Oxford: Peter Lang Publishing Group More information
Nilsson, M. (2005). The 5D model. In: H. Nocon & M. Nilsson (Ed.), Teaching and Technology in Local and Global Communities (pp. 21 -26). Oxford: Peter Lang Publishing Group More information
Nilsson, M., Sutter, B. (2002). Femte Dimensionen: en lärmodell som förenar forskning, utbildning och "tredje uppgiften". In: Lennart Svensson, Göran Brulin, Per-Erik Ellström och Örjan Widegren (Ed.), Interaktiv forskning - för utveckling av teori och praktik (pp. 135 -148). Stockholm: Arbetslivsinstitutet More information

Artikel

Nilsson, M., Lecusay, R., Alnervik, K. (2018). Undervisning i förskolan: Holistisk förskoledidaktik byggd på lek och utforskande Utbildning och Demokrati, 27(1), 9-32. More information
Nilsson, M., Lecusay, R., Alnervik, K., Ferholt, B. (2018). Iscensättning av undervisning: målrelationellt lärande i förskolan Barn, 36(3-4), 109-126. More information
Alnervik, K., Öhman, C., Lidén, E., Nilsson, M. (2018). Barn och vårdnadshavares minnen av deltagande i pedagogisk dokumentation , 17(8). More information
Nilsson, M., Ferholt, B., Lecusay, R. (2018). 'The Playing-Exploring Child': Re-conceptualizing the Relationship between Play and Learning in  Early Childhood Education Contemporary Issues in Early Childhood, 19(3), 231-245. More information
Ferholt, B., Nilsson, M. (2016). Perezhivaniya as a Means of Creating the Aesthetic Form of Consciousness Mind, culture and activity, 23(4), 294-304. More information
Ferholt, B., Nilsson, M. (2016). Early Childhood Perezhivaniya Mind, culture and activity, 23(4), 343-345. More information
Nilsson, M., Ferholt, B., Alnervik, K. (2015). Why Swedish early learning is so much better than Australia’s The Conversation. More information
Nilsson, M., Ferholt, B. (2014). Vygotsky's theories of play, imagination and creativity in current practice: Gunilla Lindqvist's "creative pedagogy of play" in U. S. kindergartens and Swedish Reggio-Emilia inspired preschools Perspectiva, 32(3), 919-950. More information
Nilsson, M., Wihlborg, M. (2011). Higher Education as Commodity or Space for Learning: Modelling Contradictions in Educational Practices Power and Education, 3(2), 104-116 Oxford . More information
Nilsson, M. (2011). Om temaarbeid: Med nye öyne Barnehagefolk Oslo: Pedagogiskt forum . More information
Nilsson, M. (2010). Developing Voice in Digital Storytelling Through Creativity, Narrative and Multimodality Seminar.net: Media, technology and lifelong learning, 6(2), 148-160 Delhi: Kamla-Raj Enterprises . More information
Nilsson, M. (2008). University–school collaboration based on complementary needs Journal of educational change, 9(4), 349-356. More information
Nilsson, M., Nocon, H. (2005). Practicing invisability: Women’s roles in higher education Outlines: Critical Social Studies, 1(7), 14-30. More information
Nocon, H., Nilsson, M., Cole, M. (2004). Spiders, Firesouls, and Little Fingers: Necessary Magic in University–Community Collaboration Anthropology & Education Quarterly, 35(3), 368-385. More information
Nilsson, M., Ferholt, B. . Learning in play and in exploration: Using Vygotsky’s theories of play, imagination, realistic thinking and creativity to restate the question, “What is the relationship between play and learning in preschool activity?” International Journal of Early Childhood Special Education. More information

Bok

Nilsson, M., Grankvist, A., Johansson, E., Thure, J., Ferholt, B. (2018). Lek, lärande och lycka - Lekande och utforskande i förskolan. Malmö: Gleerups Utbildning AB More information

Doktorsavhandling

Nilsson, M. (2003). Transformation through Integration: An Activity Theoretical Analysis of School Development as Integration of Child Care Institutions and the Elementary School (Doctoral thesis, Karlskrona: Blekinge Tekniska Högskola). More information

Konferensbidrag

Anderstaf, S., Lecusay, R., Nilsson, M. (2017). "Sometimes we have to clash": How Swedish preschool teachers' engage with cultural value differences. 27th Annual Conference of the European Early Childhood Education Research Association, Bologna, 29th August–1 st September, 2017.. More information
Lecusay, R., Nilsson, M., Ferholt, B. (2017). Exploratory playworlds: Reconsidering the relationship between pretend play and exploration in early childhood education. 5th International Congress of the International Societyfor Cultural-HistoricalActivity Research, Quebec, August 28th-September1st, 2017.. More information
Nilsson, M., Ferholt, B., Lecusay, R. (2016). Professional development through participation in playworld. 26th EECERA Annual Conference, 'Happiness, Relationships, Emotion & Deep Level Learning', Dublin, Ireland, 31st August – 3rd September 2016. More information
Nilsson, M., Lecusay, R., Mrak, L., Ferholt, B., Alnervik, K. (2015). Toddlers and Teachers in Aesthetic Communication. European Early Childhood Education Research Conference, Barcelona, Spain, September 7-10 2015. More information
Nilsson, M., Lecusay, R., Ferholt, B., Alnervik, K. (2015). Preschool Didactics from Within. European Early Childhood Education Research Conference, Barcelona, Spain, September 7-10, 2015.. More information
Alnervik, K., Nilsson, M., Mrak, L. (2015). Utforskande didaktik: Som en meningsskapande dans. Praktiska och estetiska lärprocesser i skola och högre utbildning. Nationell konferens, 22-23 april 2015, Högskolan för lärande och kommunikation, Jönköpings högskola. More information
Ferholt, B., Nilsson, M., Jansson, A., Alnervik, K. (2014). Playworlds and Reggio Emilia-Inspired Swedish Preschool Pedagogy: Imaginative Education in Preschool Didactics. 9th International Conference on Imagination and Education, July 2-4, 2014 Harbour Centre, Simon Fraser University, in Vancouver, Canada. More information
Alnervik, K., Nilsson, M. (2014). Do we trust the process? Learning in preschool. 24th EECERA Conference, Crete, Greece 7th — 10th September 2014. More information
Alnervik, K., Nilsson, M. (2014). Lekvärldar och utforskande lärande i förskolan. Barndomsnätverkets forskningskonferens 21 augusti i Västerås. More information
Nilsson, M., Alnervik, K. (2014). Lekvärldar: En gemensam fantasivärld för barn och pedagoger. Stockholm: Vetenskapsrådet, Vetenskapsrådets resultatdialog, Jönköping, 20-21 september, 2014. More information
Nilsson, M., Alnervik, K. (2013). Praktiknära forskning med exempel från systematiskt kvalitetsarbete, språk och lekvärldsprojekt. Barndomsnätverket, Göteborg, 22 augusti, 2013. More information
Ferholt, B., Nilsson, M. (2013). Playworlds as Transformative Learning Process. 8th IDEA World Congress: From one world to another: arts education for tomorrow, Paris July, 8th-13th 2013. More information
Ferholt, B., Jansson, A., Nilsson, M., Alnervik, K. (2013). Narrative, Play and Semiotic Work. The Nordic ISCAR 2013 conference,Kristianstad 12-­14 June, 2013. More information
Nilsson, M., Ferholt, B., Jansson, A., Alnervik, K. (2013). Imagination and Realistic Thinking: The Relationship between Play and Exploratory Learning. The Nordic ISCAR 2013 conference, Kristianstad 12-14 June, 2013. More information
Sutter, B., Nilsson, M. (2006). Netbased student research - an attempt to make university education productive. Net Learning. More information
Kyhlbäck, H., Svensson, M., Stille, B., Nilsson, M., Sutter, B. (2006). Lärande genom deltagande i praktikgemenskaper. 4:e Pedagogiska inspirationskonferensen, Genombrottet. More information
Nilsson, M. (2006). IKT-medierat lärande - en forskningsagenda. Net Learning, Blekinge Institute of Technology, Ronneby. More information
Elovaara, P., Eriksén, S., Ekelin, A., Hansson, C., Nilsson, M., Winter, J. (2004). Educational programs in e-government - An active, practice- and design-oriented network?. Berlin: Springer Berlin/Heidelberg, 3rd International Conference on Electronic Government (EGOV 2004). More information

Övrigt

Sutter, B., Nilsson, M. (2007). Productive learning supported by ICT - a way of overcoming the grammar of schooling?. More information
Nilsson, M., Wihlborg, M., Reneland-Forsman, L. (2007). Will this be on the exam?: The tension between use value and exchange value in higher education and its relation to forms of learning. More information
Nilsson, M., Sutter, B. (2000). Femte Dimensionen - en ny form för lärande. Ronneby: Högskolan i Karlskrona/Ronneby More information

Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information