Charlotte Öhman

Universitetsadjunkt pedagogik
Doktorand
Avdelningen för pedagogik och psykologi , Högskolan för lärande och kommunikation
Filosofie Master
Tjänstledig

Antologibidrag

Gustafsson, M., Lidén, E., Öhman, C. (2020). Kollaborativt lärande - att diskutera och pröva sig fram till ett utforskande arbetssätt. In: Sara Hvit Lindstrand & Karin Alnervik (Ed.), Kreativa lärprocesser: estetik och undervisning i förskolan (pp. 41 -52). Stockholm: Liber
Nilsson, M., Hvit Lindstrand, S., Öhman, C., Alnervik, K. (2016). Förskoledidaktisk forskning i dialog med förskolans praktik: Metoder och utmaningar. In: Elsie Anderberg (Ed.), Skolnära forskningsmetoder (pp. 143 -158). Lund: Studentlitteratur AB

Artikel

Alnervik, K., Öhman, C., Lidén, E., Nilsson, M. (2018). Barn och vårdnadshavares minnen av deltagande i pedagogisk dokumentation , 17(8).

Konferensbidrag

Alnervik, K., Öhman, C., Lidén, E. (2017). "That's the way it was": Children's and parents' reflections regarding pedagogical documentation. 27th EECERA Conference, Bologna, Italy, 29th August – 1st September 2017.

Student thesis