Stephan Rapp

Docent

Avdelningen för psykologi och pedagogik , Högskolan för lärande och kommunikation

Livslångt Lärande , Högskolan för lärande och kommunikation

Kontakt

Rum
Hd220
Telefon
+46 36-10 1601
SMS-nummer
+46 70-575 21 65
Signatur/Kortnamn
RAST
Schema
Ändra din information

Forskningsgrupper

Antologibidrag

Rapp, S. (2014). Skolans lagar och förordningar. Stockholm: Natur och kultur More information
Rapp, S. (2012). Skolans lagar och förordningar. Stockholm: Natur och kultur More information
Rapp, S. Ståhlkrantz, K. Wargren, E. (2011). Skolledarskap och ledarskap. Stockholm: Norstedts Juridik AB More information
Rapp, S. (2011). Skolledarskap i dag och i framtiden. Stockholm: Norstedts Juridik AB More information
Rapp, S. (2011). Skolledarskap - skolans inre organisation och skolans resultat. Stockholm: Norstedts Juridik AB More information
Rapp, S. (2011). Skolledaren och samverkan. Stockholm: Norstedts Juridik AB More information
rapp, s. (2010). Skolans lagar och förordningar. Stockholm: Natur och kultur More information

Artikel

Rapp, S. Segolsson, M. Kroksmark, T. (2017). The Education Act. : Association for the Promotion of Research and Education (APRE) More information
Rapp, S. (2012). New wine in old bottles? A ciritique of Sweden's new national training programme for head teachers: does it strengthen or undermine school equality and student's educational rights and guarantees?. More information
Rapp, S. (2011). The director of education as a leader of pedagogical issues: a study of leadership on municipal educational sector activities. Abingdon: Carfax Publishing More information
Rapp, S. (2010). Headteacher as a pedagogical leader: a comparative study of headteachers in Sweden and England. More information

Bok

Rapp, S. Skoglund, P. (2015). Förskolans och skolans dokumentation. Stockholm: Norstedts Juridik AB More information
Rapp, S. (2013). Dokumentationsboken. Stockholm: Norstedts Juridik AB More information
Rapp, S. (2013). Rektor och lagen. Stockholm: Norstedts Juridik AB More information
rapp, s. (2009). Rektor och lagen. Stockholm: Norstedts Juridik AB More information
rapp, s. (2007). Dokumentation kring barn, elever och studerande. Stockholm: Norstedts Juridik AB More information
rapp, s. (2006). Är skolan för alla?. Stockholm: Norstedts Juridik AB More information

Konferensbidrag

Rapp, S. (2015). School results - A responsibility for the Principal?. More information

Rapport

Rapp, S. Skoglund, P. (2017). Skolans juridifiering. Skolchefsinstitutet rapport. : Nomen Förlag More information
Rapp, S. (2017). Skolchefen och en utbildning på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Skolchefsinstitutet rapport. More information

Samlingsverk

(2011). Skolledarskap. Stockholm: Norstedts Juridik AB More information
(2011). Dokumentationsboken. Stockholm: Norstedts Juridik AB More information


Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information