Stephan Rapp

Docent

Avdelningen för psykologi och pedagogik , Högskolan för lärande och kommunikation

Livslångt Lärande , Högskolan för lärande och kommunikation

Kontakt

Rum
Hd326
Telefon
+46 36-10 1601
SMS-nummer
+46 70-575 21 65
Signatur/Kortnamn
RAST
Schema
Ändra din information

Forskningsgrupper

Antologibidrag

Rapp, S. (2014). Skolans lagar och förordningar: det legala ramverket. In: Ulf P. Lundgren, Roger Säljö och Caroline Liberg (Ed.), Lärande, skola, bildning: Grundbok för lärare (pp. 637 -661). Stockholm: Natur och kultur More information
Rapp, S. (2012). Skolans lagar och förordningar: det legala ramverket. In: Ulf P. Lundgren, Roger Säljö och Caroline Liberg (Ed.), Lärande Skola Bildning: Grundbok för lärare (pp. 461 -483). Stockholm: Natur och kultur More information
Rapp, S., Ståhlkrantz, K., Wargren, E. (2011). Skolledarskap och ledarskap. In: Stephan Rapp (Ed.), Skolledarskap: Om att leda förskolans och skolans utvecklinsarbete (pp. 15 -39). Stockholm: Norstedts Juridik AB More information
Rapp, S. (2011). Skolledarskap i dag och i framtiden. In: Stephan Rapp (Ed.), Skolledarskap: Om att leda förskolans och skolans utvecklingsarbete (pp. 231 -252). Stockholm: Norstedts Juridik AB More information
Rapp, S. (2011). Skolledarskap - skolans inre organisation och skolans resultat. In: Stephan Rapp (Ed.), Skolledarskap: Om att leda förskolans och skolans utvecklingsarbete (pp. 183 -213). Stockholm: Norstedts Juridik AB More information
Rapp, S. (2011). Skolledaren och samverkan. In: Stephan Rapp (Ed.), Skolledarskap: Om att leda förskolans och skolans utvecklingsarbete (pp. 215 -230). Stockholm: Norstedts Juridik AB More information
rapp, s. (2010). Skolans lagar och förordningar: det legala ramverket. In: Ulf P. Lundgren, Roger Säljö och Caroline Liberg (Ed.), Lärande Skola Bildning: Grundbok för lärare (pp. 475 -491). Stockholm: Natur och kultur More information

Artikel

Lilliedahl, J., Rapp, S. (2018). The status of aesthetic education in a revised centralized curriculum: a theory-based and content-orientated evaluation of the Swedish curriculum reform Gy11 Nordic Journal of Studies in Educational Policy. More information
Rapp, S., Segolsson, M., Kroksmark, T. (2017). The Education Act: Conditions for a Research-based School A Frame-Factor Theoretical Thinking , 2(2), 1-13. More information
Rapp, S. (2012). New wine in old bottles? A ciritique of Sweden's new national training programme for head teachers: does it strengthen or undermine school equality and student's educational rights and guarantees? School Leadership and Management, 32(2), 159-181. More information
Rapp, S. (2011). The director of education as a leader of pedagogical issues: a study of leadership on municipal educational sector activities School Leadership and Management, 31(5), 471-490 Abingdon: Carfax Publishing . More information
Rapp, S. (2010). Headteacher as a pedagogical leader: a comparative study of headteachers in Sweden and England British Journal of Educational Studies, 58(3), 331-349. More information

Bok

Rapp, S., Skoglund, P. (2015). Förskolans och skolans dokumentation: Handbok i praktisk dokumentation. Stockholm: Norstedts Juridik AB More information
Rapp, S. (2013). Dokumentationsboken: Handbok i dokumentation inom förskola och skola. Stockholm: Norstedts Juridik AB More information
Rapp, S. (2013). Rektor och lagen: En studie av skolans pedagogiska ledare. Stockholm: Norstedts Juridik AB More information
rapp, s. (2009). Rektor och lagen: En studie av skolans pedagogiska ledare. Stockholm: Norstedts Juridik AB More information
rapp, s. (2007). Dokumentation kring barn, elever och studerande: Praktisk handbok i dokumentation inom förskola och skola. Stockholm: Norstedts Juridik AB More information
rapp, s. (2006). Är skolan för alla?: En handbok om skiolutveckling och ökad måluppfyllelse. Stockholm: Norstedts Juridik AB More information

Konferensbidrag

Rapp, S. (2015). School results - A responsibility for the Principal?. ECER 2015 Education and Transition - Contributions from Educational Research. Budapest, September 8-11 2015. More information

Rapport

Rapp, S., Skoglund, P. (2017). Skolans juridifiering: Ett skolchefsperspektiv. More information
Rapp, S. (2017). Skolchefen och en utbildning på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Jönköping: Jönköping University, Skolan för lärande och kommunikation More information

Samlingsverk

(2011). Skolledarskap: Om att leda förskolans och skolans utvecklingsarbete. Stockholm: Norstedts Juridik AB More information
(2011). Dokumentationsboken: Handbok i dokumentation inom förskola och skola. Stockholm: Norstedts Juridik AB More information

*
*
*
*
*


Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information