Daniel Gunnarsson

Bibliotekarie
Bibliotek , Högskoleservice
Civilekonom

Kontakt

Rum
C2044
Telefon
Schema
ResearchGate
LinkedIn
Ändra din information

Artikel

Gunnarsson, D. (2019). Vi behöver forskningspublicering på svenska Curie. More information
Malm, P. (2014). Välkommen till kunskapsfabriken Civilekonomen, 7-9. More information
Gunnarsson, D. (2014). Business school libraries - where next? Global Focus, 8(3), 56-59. More information
Oefelein, T. (2010). Jönköping University Library’s Subject Guides, Sweden LibraryZone, 5(1), 6-7. More information
Nilsson, U., Ilvered, M., Gunnarsson, D. (2003). Biblioteket på distans: från lokal vision till nationellt samarbete Tidskrift för dokumentation, 58(4), 99-106. More information

Antologibidrag

Gunnarsson, D. (2021). Från informationsförmedlare till kunskapsproducent. In: Carina Heurlin & Christine Wallén (Ed.), När nyfikenhet, driv och kreativitet möts: Bibliotekariens roll som producent och utvecklare (pp. 196 -207). Stockholm: Kungliga biblioteket More information
Gunnarsson, D. (2018). Att söka förändring. In: Marja Haapalainen & Christine Wallén (Ed.), Världen där utanför: Bibliotekariens roll som omvärldsbevakare och analytiker (pp. 88 -100). Stockholm: Kungliga biblioteket More information
Gunnarsson, D., Nilsson, U. (2015). Teknik som facilitator. In: Hilda Androls, Elin Lucassi, Christine Wallén (Ed.), Bortom förlägenheten: Bibliotekariens pedagogiska roll i utveckling (pp. 39 -51). Stockholm: Kungl. biblioteket More information

Bloggpost

Gunnarsson, D. (2020). Öppen tillgång till vetenskapliga artiklar: läget i Sverige idag. More information

Övrigt

Gunnarsson, D. . A framework for strict structured literature reviews within management research and management education: establishing a model for evidence-based management and increased scholarly interaction. More information
Gunnarsson, D., Tennant, J. . A tale of two 'opens': intersections between Free and Open Source Software and Open Scholarship. More information