Simon Ramstrand

Universitetsadjunkt
Avdelningen för rehabilitering , Hälsohögskolan
Uppdragssamordnare
Vd-kansli , Hälsohögskolan
Magisterexamen i ortopedteknik
Ortopedingenjör

Kontakt

Rum
Ga811
Telefon
Skype
s.ramstrand
Schema
Ändra din information