Anmälan är öppen från 15 mars inför HT och från 15 september inför VT. För kurser stänger anmälan i slutet av april respektive slutet av oktober. Seminarier, verkstäder och coachning kan man anmäla sig till ända fram till en vecka före aktivitetsstart.

style Utbildningstyp: Seminarium
event Kursstart: Flera tillfällen
place Ort: Jönköping

HT2023

  • 2023-11-22, 13:00 - 17:00

I dagens utbildningsmiljö öppnar AI-verktyg ytterligare vägar att skapa lärandeaktiviteter och designa examinationer. Det här seminariet vill ge dig inspiration om hur du skulle kunna arbeta använda simulering i din undervisning för att låta dina studenter lära i en trygg miljö.

 

Syftet med detta seminarium är bland annat att ge inspiration och illustrera hur vi kan arbeta med simuleringar genom några goda exempel. Under seminariet diskuterar vi också vilka komponenter som skulle behövas för att utveckla simulering i våra respektive kurser.

 

Horisontella mål för Educateaktiviteter

De horisontella målen är att stärka och ge läraren möjlighet att lösa problem i pedagogiska miljöer, främja och delta i kollegialt lärande och samverkan, och utöka sin pedagogiska repertoar för att underlätta livslångt lärande.

Det finns inget extramaterial för detta tillfälle ännu.

Kontakta oss

Kontaktpersoner

  • Universitetsadjunkt Socialt arbete
  • Universitetsadjunkt i medie- och kommunikationsvetenskap