I Educates uppdrag ingår att tillhandahålla ändamålsenliga lokaler, bland annat undervisningslabb. Vad är det?

I Educates uppdrag står det att uppdraget ska leda till att JU har ett (eller flera) undervisningslabb, där JU:s lärare ska kunna pröva olika state-of-the-artmetoder och verktyg vad det gäller högskoleundervisning.

Sådana undervisningslabb ska vara rustade och klara för användning senast i slutet av 2023, tillsammans med en plan för hur lokalerns hålls uppdaterade och relevanta. Då ska alla JU:s lärare ges lika möjlighet att använda dessa lokaler.

Just nu håller vi på att uppdatera sal C3028 på Högskolebiblioteket som första Educate-labbet på JU.

New technology in room C3028

Plats

Rum

Högskolebiblioteket

C3028


Listan på undervisningslabb uppdateras kontinuerligt. Du kan boka rådgivning tillsammans med Educate i våra undervisningslabb.

Plats

Rum

JIBS

B2034

JIBS

B3008

Högskolebiblioteket

C2003

Högskolebiblioteket

C3028

HHJ

Ga442

HHJ

Ga529

HHJ

Gc310

HHJ

Gc311

HHJ

Gd307


Listan på ALC uppdateras kontinuerligt. Du kan boka rådgivning tillsammans med Educate i ALC, men innan vi är klara med vår plan för hur sådana resurser ska göras tillgängliga för alla på JU är vi beroende av fackhögskolornas schemaläggning.


Vad är ett Active Learning Classroom (ALC)?

Klassrum för aktivt lärande är utformade för att maximera aktivt lärande i samarbete och multimodal undervisning, i motsats till traditionella föreläsningssalar. Ibland finns det också teknologiska lösningar för att möjliggöra aktivt lärande.

Forskning visar att undervisning i en lokal som är utformad för att ge stöd till aktivt lärande kan påverka mer än inlärningen - det kan också påverka attityd, beteende och engagemang. Dels finns det forskning som påvisar effekten hos yngre, som Yanner et. al (2021). Där görs kopplingen till djupare kognitiva processer i aktivt lärande. Det finns också studier som visar att undervisningsmetoder (aktivt lärande) och analoga funktioner (ex. flexibla sittplatser och whiteboards) har en mycket större effekt på elevernas motivation, inlärningsresultat och samarbete än digitala och högteknologiska funktioner (Baepler, et. al. 2016).


Litteratur

Baepler, P, Walker, J.D., Brooks, D.C., Saichaie, K, and Petersen, C. (2016). A Guide to Teaching in the Active Learning Classroom: History, Research, and Practice. Sterling, VA: Stylus.

Yannier, N. et al. (2021) Active learning: “Hands-on” meets “minds-on”. SCIENCE, 30 Sep 2021, Vol 374, Issue 6563, pp. 26-30. DOI: 10.1126/science.abj9957