Nedanstående seminarier erbjuds av Educate 2023

Hösten 2023

Simulering

Läs mer om våra undervisningsformat.

Vissa aktiviteter finns tiilgängliga på både engelska och svenska. Då beror länken till aktiviteten på språkvalet på sidan. Om en aktivitet endast finns på svenska finns den bara på svenska versionen av Educate-webben. Om en aktivitet endast finns på engelska finns den på både svenska och engelska versionen av Educate-webben.