style Utbildningstyp: Verkstad
place Ort: Jönköping
rotate_right Ansökningstid: 15 Mars till 21 September

Tillfällen 2023

  • 17 maj 13:00-17:00 (Engelska)
  • 23 maj 13:00-17:00 (Svenska)
  • 28 september 13:00-17:00 (Engelska)

I dagens utbildningsmiljö är AI-verktyg ett mycket diskuterat ämne. Den här verkstaden vill ge dig inspiration om hur du skulle kunna arbeta med lärandeaktiviteter och examination i en miljö där både studenter och lärare kan antas ha tillgång till AI-verktyg som t.ex. ChatGPT.

 

Horisontella mål för Educateaktiviteter

De horisontella målen är att stärka och ge läraren möjlighet att lösa problem i pedagogiska miljöer, främja och delta i kollegialt lärande och samverkan, och utöka sin pedagogiska repertoar för att underlätta livslångt lärande.

Presentationsmaterial från verkstaden

Svenska Powerpoint, 27.9 MB.

Engelska Powerpoint, 27.9 MB.

Utbildningen ges vid: Educate
style Utbildningstyp: Verkstad
local_library Studieform: Campus
place Ort: Jönköping
language Språk: Engelska

Kontakta oss

Vi vill gärna spara dina kontaktuppgifter för att skicka mer information om våra utbildningar och kurser. Du kan när som helst avstå din prenumeration; Nu eller när som helst, samt vid varje utskick.