style Utbildningstyp: Educate verkstad
event Kursstart: Vecka 37 2023
place Ort: Campus Jönköping

Verkstadens innehåll

 

Breddat deltagande

Hur skapar vi en inkluderande lärandemiljö med bibehållen kvalitet?

Verkstaden fokuserar på att inspirera dig som lärare till att utveckla kurser på ett sätt som skapar inkluderande lärande utan att tumma på kvaliteten. Breddat deltagande gör det möjligt för oss att vara ett inkluderande, öppet och tillgängligt lärosäte för alla, oavsett bakgrund. Utgångspunkten är ett pedagogiskt verktyg som kan underlätta planeringen: UDL-modellen (Engagement, Representation and Action & Expression). Centrala delar av modellen besvarar frågor som Varför behövs kunskapen?, Vad ska vi lära oss? samt Hur lär vi oss?.


Broadened participation

How do we create an inclusive learning environment while maintaining quality? The workshop focuses on inspiring you as a teacher to develop courses so that they create inclusive learning while maintaining quality. Broadened participation enables us to be an inclusive, open, and accessible university for everyone, regardless of the participants background. The starting point is an educational tool that can facilitate planning: the UDL-model (Engagement, Representation and Action & Expression). Central parts of the model answer questions such as: Why is the knowledge needed?, What should we learn? and How do we learn?Horisontella mål för Educatekurser


De horisontella målen är att stärka och ge läraren möjlighet att lösa problem i pedagogiska miljöer, främja och delta i kollegialt lärande och samverkan, och utöka sin pedagogiska repertoar för att underlätta livslångt lärande.

Pedagogisk guide

Breddat deltagande

Utbildningen ges vid: Educate
style Utbildningstyp: Verkstad/Workshop
verified_user Behörighet: Ska vara anställd vid JU eller arbeta för JU som lärare eller administrativ personal
event Kursstart: Vecka 37 2023
local_library Studieform: Campusbaserad
place Ort: Campus Jönköping
language Språk: English
access_time Längd: Halvdag
rotate_right Ansökningstid: 3 november

Kontakta oss

Vi vill gärna spara dina kontaktuppgifter för att skicka mer information om våra utbildningar och kurser. Du kan när som helst avstå din prenumeration; Nu eller när som helst, samt vid varje utskick.

Kontaktpersoner