style Utbildningstyp: Educate
event Kursstart: 4 november 2022
rotate_right Ansökningstid: 9 maj till 21 oktober

Kursens innehåll och mål


Kursen utvecklar förmågan att undervisa på engelska. Den kopplar samman teoretiska perspektiv, tillvägagångssätt och begrepp, såsom engelska som främmande språk (EFL), engelska som undervisningsmedium (EMI), engelska för specifika ändamål (ESP) och innehålls- och språkintegrerat lärande (CLIL) tillsammans med pedagogiska metoder och byggnadsställningar för språkinlärningsstrategier.


Vanliga strategier kontrasteras och jämförs, med fokus på att utveckla din förmåga att effektivt välja och använda flera språkstrategier för att underlätta undervisningen. Detta inkluderar praktiska tillämpningar som beskrivs i forskning och beprövad erfarenhet som kan användas effektivt som verktyg för att öka den språkliga bredden och kompetensen för både lärare och elever. Kursens innehåll bidrar till transformerande pedagogiska praktiker i direkt anslutning till studentens undervisning och lärande.


Horisontella mål för Educatekurser


De horisontella målen är att stärka och ge läraren möjlighet att lösa problem i pedagogiska miljöer, främja och delta i kollegialt lärande och samverkan, och utöka sin pedagogiska repertoar för att underlätta livslångt lärande.

Det finns inget extramaterial för detta tillfälle ännu.

Utbildningen ges vid: EDUCATE
verified_user Behörighet: Utbildning på grundnivå, 180 hp.
event Kursstart: Vecka 44
local_library Studieform: Campusbaserad
place Ort: Campus Jönköping
rotate_right Studietakt: 10%
clear_all Nivå: Avancerad
data_usage Omfattning: 1.5 hp
language Språk: Engelska
access_time Längd: 10 veckor
rotate_right Ansökningstid: 9 maj till 21 oktober

Kontakta oss

Vi vill gärna spara dina kontaktuppgifter för att skicka mer information om våra utbildningar och kurser. Du kan när som helst avstå din prenumeration; Nu eller när som helst, samt vid varje utskick.

Kontaktpersoner