style Utbildningstyp: Kurs
event Kursstart: Vecka 44, HT2023
place Ort: Jönköping
clear_all Nivå: Avancerad
access_time Längd: 10 veckor
rotate_right Ansökningstid: 15 Mars till 30 April

Kursens innehåll och mål

Att skapa och genomföra examinationer och bedömningar som speglar kursens mål och vilar på en god pedagogisk grund är en utgångspunkt för denna kurs.

Syftet med kursen är att utveckla din förmåga som lärare att sammanlänka innehåll, mål och examinationer. Kursen syftar också till att du ska få stöd i att välja rätt metod och form för examination utifrån de förutsättningar och behov din kurs har.


Horisontella mål för Educatekurser

De horisontella målen är att stärka och ge läraren möjlighet att lösa problem i pedagogiska miljöer, främja och delta i kollegialt lärande och samverkan, och utöka sin pedagogiska repertoar för att underlätta livslångt lärande.

Mer information om examinationer:

examination

Utbildningen ges vid: Educate
style Utbildningstyp: Kurs
verified_user Behörighet: Bachelor's degree minimum 180 credits and employment as a university lecturer, doctoral student or the equivalent. English proficiency is required. Exemption is granted from the requirement in Swedish.
event Kursstart: Vecka 44, HT2023
local_library Studieform: Campus
place Ort: Jönköping
rotate_right Studietakt: 10%
clear_all Nivå: Avancerad
data_usage Omfattning: 1.5 hp
language Språk: Engelska
access_time Längd: 10 veckor
rotate_right Ansökningstid: 15 Mars till 30 April
Flygfoto över Jönköping

Kontakta oss

Vi vill gärna spara dina kontaktuppgifter för att skicka mer information om våra utbildningar och kurser. Du kan när som helst avstå din prenumeration; Nu eller när som helst, samt vid varje utskick.

Kontaktpersoner

  • Universitetsadjunkt Socialt arbete
  • Lärare Engelska