style Utbildningstyp: Educate
event Kursstart: 10 januari 2023
access_time Längd: Tre tillfällen

10 januari, kl. 14-17
28 februari, kl. 14-17
21 mars, kl. 14-17

Seminarieserie med fokus på examinationer och bedömningar


Att skapa och genomföra examinationer och bedömningar som speglar kursens mål och vilar på en god pedagogisk grund är en utgångspunkt för denna seminarieserie.

Syftet med seminarierna är att utveckla din förmåga som lärare att sammanlänka innehåll, mål och examinationer. Seminarieserien syftar också till att du ska få stöd i att välja rätt metod och form för examination utifrån de förutsättningar och behov din kurs har.

Seminarierna kommer ges vid tre tillfällen och är sammanlänkade dvs. de bygger på varandra.


Det första seminariet fokuserar mer på hur forskningsläget ser ut när det kommer till examinationer och kursmål. Vilka teorier och perspektiv kan var aktuella för att bygga en konstruktiv koppling mellan examinationer och kursmål där studentens lärande är i fokus?


Det andra seminariet lyfter vad som görs idag i olika kurser på JU. Vi har fokus på erfarenheter och delar som kollegor med oss av goda exempel men också utmanande examinationer.


Slutligen fokuserar det tredje och sista seminariet på frågan om hur jag som lärare kan internalisera och applicera min nya kunskap på min egen kurs.


Horisontella mål för Educateaktiviteter


De horisontella målen är att stärka och ge läraren möjlighet att lösa problem i pedagogiska miljöer, främja och delta i kollegialt lärande och samverkan, och utöka sin pedagogiska repertoar för att underlätta livslångt lärande.

Förberedelsematerial och orientering, första tillfället


Filmen Constructive alignment and learning outcomes (Phillip Dawson, Monash University) som finns på:
https://www.youtube.com/watch?v=Xs4WLm0uC2k

Orientera dig i beskrivningen av constructive alignment (konstruktiv länkning) som finns på länken:

https://sola.kau.se/keeponteaching/constructive-alignment-as-a-working-method/?lang=en


Powerpoint-presentation, första tillfället


Åsa Hirsh - Making sense of 21st century assessment in education Pdf, 1.8 MB, öppnas i nytt fönster.

 

Padlet från det tredje tillfället

Padlet, Examination and assessment, seminar 3 Pdf, 97.6 kB, öppnas i nytt fönster.

 


Utbildningen ges vid: Educate
style Utbildningstyp: seminarium
verified_user Behörighet: ska vara anställd vid JU eller arbeta för JU som lärare eller administrativ personal
event Kursstart: 10 januari 2023
local_library Studieform: Campusbaserad
place Ort: Campus Jönköping
language Språk: Engelska
rotate_right Ansökningstid: 28 augusti till 22 december

Kontakta oss

Vi vill gärna spara dina kontaktuppgifter för att skicka mer information om våra utbildningar och kurser. Du kan när som helst avstå din prenumeration; Nu eller när som helst, samt vid varje utskick.

Kontaktpersoner