style Utbildningstyp: Educate
event Kursstart: 15 maj 2023 kl.13.00-17.00
access_time Längd: halv dag
rotate_right Ansökningstid: 5 maj

Innehåll och mål

Hur kan jag som lärare bäst utnyttja en hybrid lärandemiljö i min undervisning?

Hybridundervisning öppnar upp för nya undervisningsmöjligheter, som att nå nya studerandegrupper och bidra till ett flexibelt lärande. Men för att undervisningen ska fungera bra behöver pedagogiken utformas på ett sätt som aktiverar och engagerar studenter, både på campus och online, och stöder ett kollegialt lärande och samarbete över rumsliga gränser.

Verkstaden har fokus på arbete med hybridundervisning i mindre grupper (färre än 40 studenter).

Den inleder med en kortare teoretisk del som behandlar olika former av undervisning i tid och rum (synkron/asynkron; på campus /online) och vad våra val som lärare ger för konsekvenser när det gäller pedagogisk design.

Huvudvikten i verkstaden ligger sedan på en praktisk del där du får designa hybridundervisning i ditt eget ämne och pröva att arbeta med detta i en av JU:s hybridsalar.


Horisontella mål för Educateaktiviteter


De horisontella målen är att stärka och ge läraren möjlighet att lösa problem i pedagogiska miljöer, främja och delta i kollegialt lärande och samverkan, och utöka sin pedagogiska repertoar för att underlätta livslångt lärande.

Det finns inget extramaterial för detta tillfälle ännu.

Utbildningen ges vid: Educate
verified_user Behörighet: Deltagare: ska vara anställd vid JU eller arbeta för JU som lärare eller administrativ personal
event Kursstart: 15 maj 2023 kl.13.00-17.00
local_library Studieform: Campusbaserad
place Ort: Campus Jönköping
rotate_right Ansökningstid: 5 maj
Flygfoto över Jönköping

Kontakta oss

Vi vill gärna spara dina kontaktuppgifter för att skicka mer information om våra utbildningar och kurser. Du kan när som helst avstå din prenumeration; Nu eller när som helst, samt vid varje utskick.

Kontaktpersoner