style Utbildningstyp: Educate
event Kursstart: 2023-04-20
place Ort: Campus Jönköping
access_time Längd: 13:15 - 17:00

Verkstadens innehåll och mål


Verkstaden leder dig till nya perspektiv på mångfalden av erfarenheter av och förväntningar på undervisnings- och lärandepraktiker i ett mångkulturellt klassrum. Vi börjar arbetet med att tillsammans bygga förståelse för koncept som internationalisering av läroplaner (IoC), inkluderande internationalisering, interkulturell kompetens och överförbara förmågor genom att dela med av oss av våra erfarenheter och knyta an till forskning. Verkstaden utgår också från deltagarnas erfarenheter av att arbeta i ett globalt-lokalt klassrum. Vi arbetar sedan tillsammans för att hitta sätt att utveckla studenternas och våra egna förmågor som stärker interkulturell kompetens, deltagande, påverkan och interaktion, i ditt eget ämne och i samspel med övriga deltagare.


Horisontella mål för Educateaktiviteter


De horisontella målen är att stärka och ge läraren möjlighet att lösa problem i pedagogiska miljöer, främja och delta i kollegialt lärande och samverkan, och utöka sin pedagogiska repertoar för att underlätta livslångt lärande.

Det finns inget extramaterial för detta tillfälle ännu.

Utbildningen ges vid: Educate
verified_user Behörighet: Utbildning på grundnivå, 180 hp.
event Kursstart: Våren 2023
local_library Studieform: Campusbaserad
place Ort: Campus Jönköping
rotate_right Studietakt: 10%
clear_all Nivå: Avancerad
language Språk: Engelska
Flygfoto över Jönköping

Kontakta oss

Vi vill gärna spara dina kontaktuppgifter för att skicka mer information om våra utbildningar och kurser. Du kan när som helst avstå din prenumeration; Nu eller när som helst, samt vid varje utskick.