style Utbildningstyp: Educate
event Kursstart: Hösten v.34 2023
place Ort: Campus Jönköping
clear_all Nivå: Avancerad
access_time Längd: 10 veckor
rotate_right Ansökningstid: 28 aug till 20 dec

Kursens innehåll och mål


Hur förändras läraren för att förändra studenten?

Kursen leder dig till nya perspektiv på mångfalden av erfarenheter av och förväntningar på undervisnings- och lärandepraktiker i ett mångkulturellt klassrum.

Vi börjar arbetet med att tillsammans bygga förståelse för koncept som internationalisering av läroplaner (IoC), inkluderande internationalisering, interkulturell kompetens och överförbara förmågor genom att dela med av oss av våra erfarenheter och knyta an till forskning.


Kursens tyngdpunkt är att lära sig utifrån alla deltagares erfarenheter av att arbeta i ett globalt-lokalt klassrum. Vi arbetar tillsammans för att hitta sätt att utveckla studenternas och våra egna förmågor som stärker interkulturell kompetens, deltagande, påverkan och interaktion, i ditt eget ämne och i samspel med övriga deltagare.


Horisontella mål för Educatekurser


De horisontella målen är att stärka och ge läraren möjlighet att lösa problem i pedagogiska miljöer, främja och delta i kollegialt lärande och samverkan, och utöka sin pedagogiska repertoar för att underlätta livslångt lärande.

Det finns inget extramaterial för detta tillfälle ännu.

Utbildningen ges vid: Educate
style Utbildningstyp: kurs
verified_user Behörighet: Employment as university teacher, doctoral student or equivalent. English proficiency corresponding to at least English 5 or the equivalent is required
event Kursstart: Hösten 2023 v.34
local_library Studieform: Campusbaserad
place Ort: Campus Jönköping
rotate_right Studietakt: 10%
clear_all Nivå: Avancerad
data_usage Omfattning: 1.5 hp
language Språk: Engelska
access_time Längd: 10 veckor
rotate_right Ansökningstid: 28 augusti till 20 december

Kontakta oss

Vi vill gärna spara dina kontaktuppgifter för att skicka mer information om våra utbildningar och kurser. Du kan när som helst avstå din prenumeration; Nu eller när som helst, samt vid varje utskick.

Kontaktpersoner