style Utbildningstyp: Kurs
event Kursstart: Vecka 44, HT2023
place Ort: Jönköping
clear_all Nivå: Avancerad
access_time Längd: 10 veckor
rotate_right Ansökningstid: 15 Mars till 30 April

Kursens innehåll och mål

Kursen är avsedd för nybörjare i universitetsundervisning, men även för mer erfarna lärare som vill förbättra studenternas utbildningsupplevelse. Kursen tillämpar förvaltningsprinciper för att hantera kursutformning, planering, kommunikation och genomförande i syfte att skapa en förutsägbar och konsekvent kursmiljö för alla inblandade parter. Ämnen som utveckling av kurs/klassleverans, kurshanteringssystem och system för inlärning kommer att tas upp, liksom olika mått på kurskvalitet och hur kommunikation och personligt varumärke kan bidra till att förbättra kursupplevelsen.
Enligt litteratur och kursutvärderingar ökar en välskött kurs de studerandes tillfredsställelse med kursen och har en potential att förbättra engagemanget.


Genom att använda förvaltningsanalogin har denna kurs för avsikt att bygga upp kunskaper och praktiska färdigheter som är användbara för:

  1. Utformning av en ny kurs.
  2. Planera kursens genomförande
  3. Att genomföra (organisera) kursen.
  4. Utvärdering (kontroll) av erfarenheten som ett bidrag till nästa kurstillfälle.


Horisontella mål för Educatekurser

De horisontella målen är att stärka och ge läraren möjlighet att lösa problem i pedagogiska miljöer, främja och delta i kollegialt lärande och samverkan, och utöka sin pedagogiska repertoar för att underlätta livslångt lärande.

Det finns inget extramaterial för detta tillfälle ännu.

Utbildningen ges vid: Educate
style Utbildningstyp: Kurs
verified_user Behörighet: Employment as university teacher, doctoral student or equivalent. English proficiency corresponding to at least English 5 or the equivalent is required.
event Kursstart: Vecka 44, HT2023
local_library Studieform: Campus
place Ort: Jönköping
rotate_right Studietakt: 10%
clear_all Nivå: Avancerad
data_usage Omfattning: 1.5 hp
language Språk: Engelska
access_time Längd: 10 veckor
rotate_right Ansökningstid: 15 Mars till 30 April
Flygfoto över Jönköping

Kontakta oss

Vi vill gärna spara dina kontaktuppgifter för att skicka mer information om våra utbildningar och kurser. Du kan när som helst avstå din prenumeration; Nu eller när som helst, samt vid varje utskick.

Kontaktpersoner

  • Universitetslektor företagsekonomi
  • Lärare Engelska