style Utbildningstyp: Educate
event Kursstart: Våren 2023, vecka 14
place Ort: Campus Jönköping
clear_all Nivå: Avancerad
access_time Längd: 10 veckor
rotate_right Ansökningstid: 10 mars 2023

Kursens innehåll och mål


Aktivt lärande innebär engagemang genom design, att främja kognitiva processer som gör lärandet mer effektivt och engagerande för alla deltagare. Det har också påverkan på lärglädje, studentens förmåga att agera och utvecklingen av överförbara förmågor. Kärnan i aktivt lärande är att engagera studenterna i djupare tankeverksamhet kring kursens innehåll, snarare än att fokusera på att vara konsumenter eller mottagare av information. Kursen har en mycket direkt ingångsvinkel till att undersöka och utforska strategier för aktivt lärande.


 • Teoretiska perspektiv och generella idéer
 • AAC-cykeln: Anticipation, Action, Reflection
 • Blooms taxonomi och andra sätt att beskriva handlinga på ett tydligt sätt
 • Konsolidera och intyernalisera kunskap
 • Skapa tillfällen för studenter att agera, interagera och reagera, vilket bidrar till utveckling av studentens förmåga att agera och att samverka
 • Främja samarbete, samskapande och deltagandekultur
 • Formativ bedömning, rik återkoppling och positiv förstärkning
 • Förutspå, designa lärandemål, modellera uppgifter
 • Scaffolding och den proximala utvecklingszonen
 • Specifika strategier, metoder och tekniker
 • Experiment och erfarenheter med aktivt lärande
 • Formativ bedömning i LMS-system
 • Kamratbaserade lärandestrategier och framgångsrikt grupparbete
 • Aktivt lärande i onlineundervisning och blended learning


Horisontella mål för Educatekurser


De horisontella målen är att stärka och ge läraren möjlighet att lösa problem i pedagogiska miljöer, främja och delta i kollegialt lärande och samverkan, och utöka sin pedagogiska repertoar för att underlätta livslångt lärande.

Material som är kopplat till kursen publiceras i samband med första kurstillfället.

Utbildningen ges vid: Educate
verified_user Behörighet: Anställning som lärare på högskola eller universitet, doktorand eller motsvarande. Engelskkunskaper motsvarande minst Engelska 5 krävs.
event Kursstart: Våren 2023, vecka 14-23
local_library Studieform: Campusbaserad
place Ort: Campus Jönköping
rotate_right Studietakt: 10%
clear_all Nivå: Avancerad
data_usage Omfattning: 1.5 hp
language Språk: Engelska
access_time Längd: 10 veckor
rotate_right Ansökningstid: 10 mars 2023

Kontakta oss

Vi vill gärna spara dina kontaktuppgifter för att skicka mer information om våra utbildningar och kurser. Du kan när som helst avstå din prenumeration; Nu eller när som helst, samt vid varje utskick.

Kontaktpersoner