style Utbildningstyp: Educate
event Kursstart: Vecka 4, 2023
place Ort: Campus Jönköping
clear_all Nivå: Avancerad
access_time Längd: 20 veckor

Kursens innehåll och mål


Hur ser forskarutbildningssammanhanget ut och hur kan vi som handledare stödja doktorander i deras utveckling till forskare?

 

Kursen har fokus på handledningsprocessen, handledar- och doktorandrollen och den samhälleliga, organisatoriska och juridiska kontext som forskarutbildningen bedrivs i.

Kursens behandlar:

  • forskarutbildningens villkor
  • föreställningar om och förväntningar på olika roller i forskarutbildningen utifrån tradition, kultur och disciplin
  • didaktiska frågor om vad som ska läras, varför och hur
  • handledningsprocessens olika faser
  • olika sätt att handleda
  • stöd i att skriva en avhandling


Horisontella mål för Educatekurser


De horisontella målen är att stärka och ge läraren möjlighet att lösa problem i pedagogiska miljöer, främja och delta i kollegialt lärande och samverkan, och utöka sin pedagogiska repertoar för att underlätta livslångt lärande.

Det finns inget extramaterial för detta tillfälle ännu.

Utbildningen ges vid: Educate
style Utbildningstyp: Kurs
verified_user Behörighet: Doktorsexamen samt anställning som universitetslärare, doktorand eller motsvarande. Lägst Engelska 5 eller motsvarande krävs.
event Kursstart: Våren 2023, vecka 4-23
local_library Studieform: Campusbaserad
place Ort: Campus Jönköping
rotate_right Studietakt: Kvartsfart
clear_all Nivå: Avancerad
data_usage Omfattning: 3 hp
language Språk: Engelska, men svenska kan förekomma
access_time Längd: 20 veckor
rotate_right Ansökningstid: 2 januari 2023
Flygfoto över Jönköping

Kontakta oss

Vi vill gärna spara dina kontaktuppgifter för att skicka mer information om våra utbildningar och kurser. Du kan när som helst avstå din prenumeration; Nu eller när som helst, samt vid varje utskick.

Kontaktpersoner