style Utbildningstyp: Educate
event Kursstart: Vecka 4
place Ort: Campus Jönköping
clear_all Nivå: Avancerad
access_time Längd: 10 veckor
rotate_right Ansökningstid: 28 aug till 2 januari 2023

Kursens innehåll och mål


Hur kan du stödja studenter i att utveckla sitt akademiska skrivande i ditt ämne även om du inte är språklärare?


Akademiskt skrivande är ett viktigt verktyg för att tolka, förstå, organisera och utveckla ny kunskap inom olika ämnestraditioner. Kursen behandlar frågor om hur du kan stödja studenters läs- och skrivutveckling i ditt ämne utan att hamna i en omöjlig arbetssituation som lärare.


Horisontella mål för Educatekurser


De horisontella målen är att stärka och ge läraren möjlighet att lösa problem i pedagogiska miljöer, främja och delta i kollegialt lärande och samverkan, och utöka sin pedagogiska repertoar för att underlätta livslångt lärande.

Det finns inget extramaterial för detta tillfälle ännu.

Utbildningen ges vid: Educate
style Utbildningstyp: kurs
verified_user Behörighet: Utbildning på grundnivå, 180 hp.
event Kursstart: Vecka 4, 2023
local_library Studieform: Campusbaserad
place Ort: Campus Jönköping
rotate_right Studietakt: 10%
clear_all Nivå: Avancerad
data_usage Omfattning: 1.5 hp
language Språk: Engelska
access_time Längd: 10 veckor
rotate_right Ansökningstid: 28 augusti till 2 januari 2023
Flygfoto över Jönköping

Kontakta oss

Vi vill gärna spara dina kontaktuppgifter för att skicka mer information om våra utbildningar och kurser. Du kan när som helst avstå din prenumeration; Nu eller när som helst, samt vid varje utskick.

Kontaktpersoner