Den första Educate-verkstaden

Under hösten 2022, med första tillfället i september, startade den första Educate-verkstaden någonsin: Breddat deltagande

Tillsammans med Educate-experterna Emma Pavlov och Helena Svanängen har vi på Educate skapat en verkstad och en kurs som bidrar till att öka förståelsen för och kompetensen kring breddad rekrytering och breddat deltagande på JU. Bland annat innehåller verkstaden en kort föreläsning om lagar och regler, förutsättningar för stöd till studenter och definitioner av viktiga begrepp och koncept för att själv kunna applicera teori i praktiken.

Educate knyter gärna medarbetare på JU till sig temporärt för att utveckla kurser och andra aktiviteter. Vi kallar dem för Educate-experter. Ibland innebär det att du får träffa dem som lärare i lärtillfällena - som Emma och Helena.

Lärtillfället har erbjudits två gånger under hösten, en gång på svenska och en gång på engelska. Båda gångerna var det uppskattat av deltagarna, och återkopplingen var övervägande positiv.

Till våra lärtillfällen skapas ofta material som bidrar till lärandet, och som gör det möjligt för dig att gå tillbaka till det du lärt dig igen och igen, när du behöver det. Till verkstaden Breddat deltagande skapade vi den pedagogiska guiden Breddat deltagande.

2022-11-28