Educate-webben är online!

30 november är ett datum att minnas. Då fick JU:s högskolepedagogiska center en egen webbsida.

Sedan början av 2022 har gruppen som nu heter Educate haft i uppdrag av rektor (Rektorsbeslut § 958) att etablera ett högskolepedagogiskt center vid Jönköping University. Ett stort steg för JU och ett stort steg för oss på Educate, är att få presentera Educate-webben.

Här hittar du alla tillgängliga lärmöjligheter och tillfällen för att delta och utveckla din högskolepedagogiska kompetens. Du hittar också tipssidor för olika pedagogiska roller, exempelvis för nyanställda lärare, examinatorer och programansvariga. Dessutom finns sidor för omvärldsbevakning och vidare läsning, samt pedagogiska guider.

Varmt välkommen till Educate-webben!

2022-11-30