Intyg för seminarieserien Examination and Assessment

Intygen till deltagare i Educate-aktiviteten Examination and assessment har skickats ut. Intygen visar också hur många av tillfällena varje deltagare näravarade vid.

Tack till alla deltagare som bidragit till en bra seminarieserie!

Seminarierna

Seminarieserien bestod av tre tillfällen, och syftar till att utveckla din förmåga som lärare att sammanlänka innehåll, mål och examinationer.

Det första seminariet fokuserar mer på hur forskningsläget ser ut när det kommer till examinationer och kursmål. Vilka teorier och perspektiv kan var aktuella för att bygga en konstruktiv koppling mellan examinationer och kursmål där studentens lärande är i fokus? Det andra seminariet lyfter vad som görs idag i olika kurser på JU. Vi har fokus på erfarenheter och delar som kollegor med oss av goda exempel men också utmanande examinationer. Slutligen fokuserar det tredje och sista seminariet på frågan om hur jag som lärare kan internalisera och applicera min nya kunskap på min egen kurs.

Intyg

Varje intyg har en unik identifierare, så att du kan vara säker på att det kan valideras och ingå i till exempel en pedagogisk portfölj. Du får alltid intyget i original, som PDF-fil.

Har du deltagit i en aktivitet utan att få ett intyg? Vill du veta mer om hur Educate-intyg fungerar? Hör av dig på educate@ju.se.

Educate certificate specimen
2023-04-13