Educates namn och symbol har tagits fram för att spegla vårt uppdrag och våra målsättningar i en bredare kontext.

Namnet EDUCATE är en förkortning bildad av centrets namn, Educator Centre for Academic Teaching and Learning at JU. Versaler markerar akronymen: EDUcator Center for Academic Teaching and learning. Engelskans educator (ung. utbildare) är ett bra begrepp för att beskriva bredden av kompetenser och olika bakgrunder som personerna i Educate har med sig.

Namnet ligger så nära originalet som möjligt i presidentens beslut §958: Centrum för akademisk undervisning och lärande. Det är på grund av detta namn som "and Learning" har tagits med i namnet, även om det inte är möjligt att införliva det i själva akronymen.

Akronymen gör ett tydligt uttalande, eftersom det är ett verb som kan läsas som ett imperativverb. Det är en beskrivning av vårt syfte, att utbilda, och samtidigt en uppmuntran till alla, utbilda! Genom att använda begreppet educator etableras en idé om att centret är för utbildare, men också av utbildare.

Visuell kommunikation och signatur

När du får mejl eller utskick från oss på Educate skriver vi ofta under med namn och Educates symbol så att du vet att informationen kommer från oss på Educate. När du ser symbolen på någons dörr vet du att de är en del av Educate. Både digitala och tryckta utskick har Educates symbol, så att du alltid vet när vi skickar information.

Educate seed symbol

Symbolen påminner om ett växande frö, eller ett maskrosfrö, som sprider sig till andra platser att växa, som idéer som sprids och fortplantar sig från centrum. De koncentriska cirklarna kan symbolisera ett centrum, och den organiska form de får är också kopplad till krusningar i vatten. Den mindre och tunnare cirkeln på insidan och den största men också tjockaste cirkeln på utsidan står i motsats till hur krusningar fortplantar sig genom vatten, men symboliskt för tanken att den lilla gruppen i centrum sprider idéer som ger genklang och växer mer och mer, kanske antyder också begreppet konstruktiv störning i fysik. Organiska former förkroppsligar också tanken att centrets tjänster kommer att utvecklas dynamiskt med en grund i lärarens behov och nya bevis.

Cirklarna är knutna till nätverket med fem noder som var och en representerar ett av företagen vid JU, alla anslutna via samma nav, JU, till EDUCATE-centret. Var och en av noderna är formade på olika sätt, i organiska former för att symbolisera sin egen utveckling och tillväxt, alla är en del av helheten.

Symbolen är i JU-lila men kan alternativt presenteras i vitt eller svart beroende på omständigheter och bakgrund. Namnet har den extra fördelen att det går att kombinera med JU i slogans, som "We EDUCATE JU" (uttalas som "du"), och mejladressen EDUCATE@ju.se (läs utbilda på JU).

Vattenmärke

Ibland förenklar vi symbolen för att använda som vattenmärke eller grafiskt element när vi designar exempelvis PowerPoint-presentationer och liknande material. Då använder vi bara ringarna, alltså det lilla fröet. Du kan också de det längst ned på alla sidor på Educate-webben.

Educate rings symbol