Välkommen till JU! Som nyanställd rekommenderar Educate ett antal kurser som ligger inom vårt grundutbud, Academic Teaching and Learning (ATL). Det finns också många andra möjligheter att utveckla din undervisning.

Grundutbud

Grundutbudet ger en startpunkt för dig som ska undervisa, och hjälper dig också att utveckla dina kurser samtidigt som du får en grundförståelse för regler och administrativa rutiner, både de som är nationella och de som är specifika för JU.

Academic Teaching and Learning 1 - Conditions and Pedagogical Perspectives

Academic Teaching and Learning 2 - Student Active Learning

Academic Teaching and Learning 3 – Broadened Participation

Academic Teaching and Learning 4 - Distance Education

Academic Teaching and Learning 5 - Examination and assessment

Rekommenderade aktiviteter

Utöver de kurser som ingår i grundutbudet, rekommenderar vi också kurser, seminarier och verkstäder som passar dig som nyanställd pedagogisk personal på JU. Det är kurser som stärker dig i din roll och ger dig möjlighet att utvecklas som lärare baserat på ditt eget behov.

Seminarieserien Examination och bedömning

Sustainability and Norm Criticism (under utveckling)

Alternativa Examinationsformer (under utveckling)

Länkar till Intranät

På vårt intranät finns ytterligare resurser för dig som nyanställd. Bland annat kan du anmäla dig till Introduktion för nyanställda och läsa styrdokument som är viktiga. På intranätet finns också mer information om viktiga tekniska lösningar, som Ladok och KursInfo. Intranätet är bara tillgängligt för personer med JU-konto.

Introduktion för nyanställda Öppnas i nytt fönster.