31 augusti

Stridsflygplanet i mossen - 31 augusti

Anders Dybelius

Anders Dybelius, universitetslektor i historia inriktning historiedidaktik, Högskolan för lärande och kommunikation vid Jönköping University

År 1972 kraschade ett stridsflygplan av typen Draken 35F i en mosse söder om Malmbäck.

Olyckan har förblivit gåtfull men det finns förklaringar och
90 % av planet ligger fortfarande kvar i mossen.

Vad var det som hände den där novemberdagen 1972?

2023-06-26