Välkommen till offentliga föreläsningar vid Jönköping University. Nu tar vi återigen emot publik i salen under föreläsningarna (Hc113, entréplan på Högskolan för lärande och kommunikation). Föreläsningarna streamas också live och många av dem kan även ses i efterhand via Jönköping Jönköping Universitys YouTube-kanal Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Om du vill få en påminnelse via e‑post cirka en vecka före varje föreläsning, kontakta:

Carl-Johan Svensson
036-10 13 77

Under flera torsdagar erbjuds populärvetenskapliga föreläsningar som på olika sätt knyter an till högskolans intresseområden. Föreläsningsserien samarrangeras med Folkuniversitetet. Ingen föranmälan krävs och alltid fri entré. På grund av restriktionerna får max 50 personer närvara i lokalen.

Föreläsningen av Barbara Czarniawska den 27 januari kan med fördel avnjuts på distans, då Barbara kommer att föreläsa från Göteborg. 

Tid och plats

Våra offentliga föreläsningar hålls i sal Hc113, entréplan på Högskolan för lärande och kommunikation. Föreläsningarna startar kl 18.30 och pågår i cirka en timme.

Föreläsningarna streamas live via YouTube.

Till livestreamingen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Program

 1. 27 januari

  Lyckad integration?
  Skönlitterära beskrivningar av invandringen till Sverige 1945–2017

  Barbara Czarniawska

  Barbara Czarniawska, senior professor, Göteborgs universitet.

  Barbara Czarniawska har analyserat romaner som beskriver immigrationsproblematiken i Sverige under perioden från slutet av andra världskriget till nutid. Valet av romaner som fältmaterial är ett resultat av vår övertygelse att populärkultur har stor påverkan på vad människor tänker och gör – både invandrare och svenskar.

 2. 10 februari

  En (digitaliserad) skola-för-alla
  – inkludering och exkludering
  i det digitaliserade klassrummet

  Ulf Johansson

  Lars Almén,
  fil.dr i pedagogik och gymnasielärare

  Det har länge talats om skolans digitalisering. Men omfattning och innebörd av denna digitalisering har sett väldigt olika ut. Därför presenterade regeringen 2017 en nationell digitaliseringsstrategi för hela skolväsendet. I sin doktorsavhandling har Lars Almén studerat skolans digitalisering före och efter regeringens digitaliseringsstrategi dels ur ett policyperspektiv, dels ur ett elev- och klassrumsperspektiv. Det övergripande ämnet för avhandlingen är skolans digitalisering som verktyg för inkludering, det som i avhandlingen benämns en-skola-för-alla, men också hur digitalisering kan leda till exkludering. Lars Almén arbetar som lärare i svenska, samhällskunskap och datorteknologi på gymnasiet och komvux i Gnosjö.

 3. 10 mars

  Att synliggöra normer och
  värderingar i socialt arbete
  genom datorsimuleringen SimChild

  Gunilla Egonsdotter

  Gunilla Egonsdotter,
  adjunkt i socialt arbete och doktorand

  I föreläsningen beskrivs en datorsimulering SimChild och hur den kan användas i undervisning och fortbildning av socionomer. Det vill säga både en beskrivning av själva simuleringen men också några forskningsresultat från de studier som genomförts vid socionomutbildning. Föreläsningen kommer också att innehålla en reflektion över möjligheter och utmaningar med datorsimulering som verktyg i socionomutbildning.

 4. 24 mars

  Tidens gång i ordens och ordbokens historia
  – om Svenska Akademins ordbok (SAOB)

  Bo Went och Eva Nordgren

  Bo-A. Went & Eva Nordgren, huvudredaktör resp. biträdande redaktör, SAOB

  I föredraget presenteras den stora historiska Ordbok över svenska språket utgiven av Svenska Akademien (SAOB). Det kommer att handla om ordbokens långa tillkomsthistoria, både om förhistorien innan verket började ges ut och om hur arbetet sedan dess har sett ut och förändrats genom åren. Det handlar också om ordbokens innehåll, alltså den det svenska ordförrådets historia under 500 år som ordboken beskriver. Dessutom kommer vi att säga något om de framtida uppdateringsplanerna.

 5. 14 april

  En inkluderande folkhögskola
  – bildning bortom normerna

  Joel Hedengard och Martin Hugo

  Joel Hedengard & Martin Hugo, universitetslektor respektive doktor i pedagogik

  Joel Hedegaard, doktor i pedagogik och Martin Hugo, docent i pedagogik, berättar om sin forskning kring hur folkbildning fungerar inkluderande för såväl seniorer som bryter normer, som för folkhögskoledeltagare med högfungerande autism och för medmänniskor med psykisk ohälsa.

 6. 21 april

  A4-formatet
  – om hur kontorspappret fick sin form

  Charlie Järpvall

  Charlie Järpvall, lektor i biblioteks- och informationsvetenskap, Linneuniversitetet.

  Papper är en av våra viktigaste informationstekniker, inte minst i formen av kontorspapper i A4-format. I detta föredrag berättar Charlie Järpvall historien om hur detta format blev svensk standard. En historia som samtidigt handlar om maskinskrivningens hastighet, om drömmen om ordning och arbetet med att få allting att passa ihop.

 7. 5 maj

  Formell inkludering och social exkludering
  – högpresterande elever med utländsk bakgrund

  Layal Wiltgren

  Layal Wiltgren,
  universitetslektor i pedagogik, Linköpings Universitet.

  Hur kan vi förstå att högpresterande elever välkomnas på ett formellt plan, men upplever social exkludering från sina klasskamrater? Och varför missar skolledning och lärare elevernas smärtsamma upplevelser av social exkludering? Utifrån sin forskning bland högpresterande elever svarar forskaren Layal Wiltgren på dessa, och många andra, frågor.

 8. 12 maj

  Behålla hoppet
  – suicidprevention som praktik

  Karl Hedman

  Karl Hedman, universitetslektor i sociologi.

  Karl Hedman arbetar vid avdelningen för socialt arbete vid Hälsohögskolan i Jönköping. Han har sedan 1995 forskat om hur sjuksköterskor, läkare, räddningspersonal, polis och socialarbetare arbetar med att förhindra att människor tar sina liv. Föreläsningen handlar om psykisk ohälsa, skydds- och riskfaktorer för suicid och konkreta råd om bemötande och stöd till suicidala personer och deras familjer.