Välkommen till offentliga föreläsningar vid Jönköping University. Nu tar vi återigen emot publik i salen under föreläsningarna (Hc113, entréplan på Högskolan för lärande och kommunikation). Föreläsningarna streamas också live och många av dem kan även ses i efterhand via Jönköping Universitys YouTube-kanal Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Om du vill få en påminnelse via e‑post cirka en vecka före varje föreläsning, mejla: offentliga@ju.se eller ring:
036-10 13 77

Under flera torsdagar erbjuds populärvetenskapliga föreläsningar som på olika sätt knyter an till högskolans intresseområden. Föreläsningsserien samarrangeras med Folkuniversitetet. Ingen föranmälan krävs och alltid fri entré. 

Tid och plats

Våra offentliga föreläsningar hålls i sal Hc113, entréplan på Högskolan för lärande och kommunikation. Föreläsningarna startar kl 18.30 och pågår i cirka en timme.

Föreläsningarna streamas live via YouTube.

Till livestreamingen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Program

 1. 30 mars

  Att skapa förutsättningar för en likvärdig förskola

  Git Blomberg

  Git Blomberg, Universitetsadjunkt i pedagogik med inriktning specialpedagogik, Högskolan för lärande och kommunikation, Jönköping University

  Förskolans utbildning ska vara likvärdig i hela landet enligt skollagen (SFS 2010:800). En likvärdig utbildning innebär att det ska vara lika tillgång på utbildning, lika kvalitet på utbildning och att utbildningen ska vara kompenserande. För att säkerställa barns rätt till stöd i förskolan behöver förutsättningar finnas eller skapas på samhälls-, organisations-, grupp- och individnivå. Men hur skapas förutsättningar för en likvärdig utbildning i förskolan? Hur kan ”specialpedagogik i förskolan” planeras och organiseras för det främjande, förebyggande och stödjande arbetet? I föreläsningen ställer sig Git Blomberg, filosofie licentiat vid Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping, frågor likt dessa, frågor som hon ger en del förslag på svar på.

 2. 13 april

  Värnamo Filmhistoriska Festival –
  att rädda ett viktigt kulturarv!

  Värnamo Filmhistoriska Festival

  Värnamo Filmhistoriska Festival

  Vem tar ansvar för den svenska filmhistorien?

  Sverige är en framgångsrik filmnation – från stumfilmstiden via Ingmar Bergman till dagens guldpalmvinnare och Oscarsframgångar. Men vem tar ett helhetsansvar för att filmerna bevaras och visas för en ny generation biobesökare? Vem ser till att vi har en levande biografkultur? Och vad gör vi med allt det material som våra stora filmare lämnar efter sig – material som ger nycklar till att förstå filmerna, deras kontext och filmarnas konstnärskap?

  Dessa frågor vill Värnamo Filmhistoriska Festival hjälpa till att söka svar på, samtidigt som festivalen kan vara en del av lösningen. Premiären 2022 gav mersmak och 20–23 april 2023 är det dags igen. Värnamo Filmhistoriska Festival lägger fokus på filmer som är minst 25 år gamla och som på olika sätt har haft betydelse för den svenska biopubliken. Genom att även lyfta fram äldre journalfilmer sätter vi in spelfilmerna i ett historiskt sammanhang. Festivalen lyfter också fram unga filmskapare och arrangerar en tävling för nya kortfilmer. Värnamo Filmhistoriska Festival arrangeras i nära samverkan mellan kommun, region, näringsliv och civilsamhället. I föreläsningen presenteras tankarna bakom festivalen, lyfts vikten av att inkludera film som en del av vårt kulturarv och ställs frågan vem som egentligen tar ansvar?

 3. 27 april

  Fetma, makt och sociala strukturer

  Aimée Ekman

  Aimée Ekman, universitetslektor i socialt arbete, Hälsohögskolan, Jönköping University.

  Både forskning och feta människors berättelser om sina liv vittnar om diskriminering och förtyckande praktiker gentemot feta människor. Den här presentationen handlar om hur kroppsvikten görs negativt viktig för feta människor och belyser att fetma kan förstås i termer av makt och sociala strukturer.