12 november

Detaljhandeln i geografin
– en sektor i förändring

Helena Nilsson

Helena Nilsson, fil.dr i nationalekonomi

Helena Nilsson forskar om hur förändringar i närheten av konsumenter påverkar detaljhandelsföretagens storlek och överlevnad. Hon har bland annat studerat vilken effekt etableringen av Ikea fick för en kommun och dess grannkommuner. Omsättning, sysselsättning, restauranger, detaljhandel och hotellverksamhet visar sig påverkas utifrån dess avstånd till etableringen. Hon undersöker också hur köpcentrum påverkar nedläggningar av butiker på andra platser och hur förändringar i närheten av livsmedelsbutiker är länkat till befolkningstäthet.

2020-09-10