15 oktober

Forskarliv i realtid
– bloggboken ”Ett år av akademiskt skrivande”

David Larsson Heidenblad

David Larsson Heidenblad, docent i historia, Lunds universitet

Unga forskare står inför en rad vägval för den fortsatta karriären. David Larsson Heidenblad började blogga om sitt akademiska skrivande och arbete. Bloggen gavs nyligen ut i boken ”Ett år av akademiskt skrivande” där vi får ta del av hans tankar kring vad den akademiska karriären innebär för såväl skrivandet, forskandet som för föräldraskap och jämställdhet.

2020-09-10