FRAMFLYTTAD!

Denna föreläsning är framflyttad, nytt datum meddelas längre fram!

Internationell folkrätt, mänskliga rättigheter
och övervakning av myndigheter

Doreen

Doreen Modin, försvarsadvokat vid Internationella Brottmålsdomstolen i Haag.

- Streamad föreläsning -
Vid sidan av sitt arbete på Internationella handelshögskolan vid Jönköping University arbetar Doreen Modin som försvarsadvokat vid Internationella Brottsmålsdomstolen i Haag, där hon bland annat har varit inblandad i processerna efter folkmordet i Rwanda. Hon har tidigare tjänstgjort vid flera andra internationella domstolar och även arbetat för FN:s utvecklingsprogram UNDP och FN:s flyktingkommissariat UNHCR. Föreläsningen ger en översikt kring erfarenheterna från dessa uppdrag, där frågor om internationell rätt, mänskliga rättigheter, arbetet inom FN och övervakning av myndigheter står i centrum.

2021-01-07